psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie

Loop t op dit moment niet zo lekker bij je en is het lastig onder woorden te brengen. Of heb je juist een hele heldere hulpvraag en weet je niet zo goed welke therapie daar het beste bij zou helpen. Dan is psychodynamische therapie iets voor jou.

Psychodynamische therapie is een kernachtige methode waarin naast gesprekken, ook effectieve psychotherapie en coaching technieken worden ingezet. In verschillende dynamische werkvormen vinden we hiermee de oplossing voor jouw persoonlijke, professionele of psychosomatische (lichamelijke) vraag of klacht.

In beweging, het doel van psychodynamische therapie

Het doel van psychodynamische therapie is dat jij inzicht krijgt in jezelf en in de problemen die je ervaart, ze leert verwerken of er mee leert om gaan. Veelal gebeurt dit door je onderbewuste zichtbaar te maken. Jouw onderbewuste gedachten en gevoelens worden als het ware in beweging gezet. Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen uit je vroege jeugd zijn, die jij niet meer bewust voor de geest kunt halen, maar wel een negatieve invloed hebben op jouw leven op dit moment. Door je hiervan bewust te worden, ga je anders naar jezelf kijken en kun je jouw gevoelens beter begrijpen. Ook kan t zijn dat je weer (beter) contact kunt maken met gevoelens die je als kind had maar die als het ware verdwenen leken. Of kanten van jezelf die als het ware in de schaduw stonden, worden weer zichtbaar. Je ervaart weer speelsheid, vrijheid en onbevangenheid. Of zelfvertrouwen en kinderlijke bravoure. Je durft intuïtiever te leven. Je bent weer jezelf.

Maatwerk

Psychodynamische therapie is geen ‘one size fits all’ behandeling. De precieze invulling van een sessie of een traject verschilt per persoon. Het gaat veelal om kortdurende ‘op maat’ trajecten. De psychodynamisch therapeut heeft een breed scala aan communicatie- en andere werkvormen in haar gereedschapskist. En afhankelijk van de vraag waar je mee komt of wat er zich aandient in het moment, stemt de psychodynamisch therapeut de inzet van werkvormen daarop af.

Dit zal een combinatie uit bewezen psychotherapeutische, lichaamsgerichte, systemische of coach methodieken zijn zoals;

 • RET (rationeel emotieve therapie)
 • INK (innerlijk kind werk)
 • Voice dialogue en delenwerk
 • NLP (Neurolinguïstisch programmeren))
 • Hypno-en regressietherapie
 • Bio-energetisch lichaamwerk
 • Mindfulness
 • Ademwerk
 • Systemisch werk/’Famillie opstellingen
 • Coaching technieken
 • Kernkwaliteiten

Breed perspectief

Jouw hulpvraag wordt doorgaans vanuit drie invalshoeken bekeken; de psychische, de lichaamsgerichte en de systemische kant. Zo kan de psychodynamisch therapeut breder kijken en hoeft zij zich niet te beperken tot slechts één therapievorm. Deze manier sluit aan bij de holistische levensovertuiging (in het Grieks betekent ‘holos’ geheel). Die ervan uitgaat de mens te zien als één geheel en dat alles met elkaar in verbinding staat.  

Psychodynamische therapie waar helpt het je bij? 

Op de vraag wanneer je psychodynamische therapie kunt inzetten, is het antwoord lang en uitgebreid. Bij problemen in de persoonlijke, relationele sfeer maar ook voor werk- en loopbaan gerelateerde vraagstukken. Evenals voor psychosomatische klachten en SOLK, klachten zonder aanwijsbare medische of lichamelijke oorzaak, biedt een psychodynamische aanpak uitkomst.

Het kan gaan om klachten of vraagstukken die te maken hebben met;

 • Stress/werkdruk/burn-out
 • Faalangst/perfectionisme
 • Conflicten/relatieproblemen
 • Onzekerheid/zelfvertrouwen
 • Innerlijke motivatie/zelfwaardering
 • Grenzen aangeven/balans in energie
 • Belemmerende overtuigingen/negatieve gedachten
 • Persoonlijke ontwikkeling/groei
 • Intuïtie/Zelfkennis
 • Nervositeit/Angsten
 • Depressie/somberheid/eenzaamheid
 • Zingeving/levensvragen
 • Emotionele verwerking gebeurtenissen/Trauma
 • Verslaving/eetproblemen/eetstoornis
 • Chronische ziekte/chronische vermoeidheid
 • Migraine/
 • Hooggevoeligheid/HSP-HSS
 • Agressie/huiselijk geweld
 • Rouw en verlies

Diversiteit in werkwijzen

In de psychodynamische werkwijze is geen standaard, behalve dat er gewerkt wordt met de kern van je probleem. Geen zweverigheid of bla bla maar concreet en to the point. Aan het begin van een traject wordt goed uitgevraagd waar je probleem nou werkelijk over gaat. Hoe het komt dat het zo diepgeworteld is bijvoorbeeld. Levert het jou misschien toch ook iets op? Heeft het te maken met de zin van je bestaan? Wanneer helder is wat de kern jouw probleem is en duidelijk is waar we aan gaan werken, wordt een traject of techniek ingezet. De keuze hiervan hangt zowel af van het probleem alsook van de therapeut. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en zo ook meerdere technieken die gekozen kunnen worden in jouw traject. Elke psychodynamische therapeut heeft zelf vaak ook voorkeursmethodieken om mee te werken en jij kunt ook aangeven wat jou wel of niet fijn lijkt. Altijd is er een sensitieve afstemming.

Uitgangspunten psychodynamisch therapeut

In het werken met cliënten, gaat een psychodynamisch therapeut uit van;

 • dat jij als cliënt zelf het beste weet wat goed is voor je is en zelf beslist, zowel in jouw privé-als professionele bestaan, op basis van eigen afwegingen wat jij wel of niet wilt.
 • dat jij en de therapeut volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat jullie beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
 • gedurende het begeleidingstraject door de therapeut hebben de doelen, middelen en keuzen van jou als cliënt prioriteit boven die van de therapeut.

Waar jij als cliënt vanuit kunt gaan

Wanneer een therapeut zich heeft aangesloten bij een beroepsvereniging zal deze zich ook moeten houden aan de gedragscodes van deze vereniging. Deze gaan over onderwerpen als respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Een psychodynamisch therapeut erkent en eerbiedigt jouw persoonlijke en menselijke waardigheid.  Zij toont eerlijkheid, is betrouwbaar in haar handelen en altijd open toe naar jou. Een psychodynamisch therapeut zal een vertrouwensrelatie met jou als cliënt aangaan en deze serieus nemen.  Zij zal de grenzen van haar deskundigheid in acht nemen en alleen methoden en technieken gebruiken waarvoor zij door opleiding en/of ervaring is gekwalificeerd. Voor jou als cliënt kan je er dus vanuit gaan dat een psychodynamisch therapeut weet waar zij mee bezig, ook in die veelheid aan technieken waar mee gewerkt wordt zal altijd een verstandige keuze worden gemaakt.

Meer lezen lees hier verder

Auteur: psychodynamisch therapeut Michèle Jansen-Richter 

Psychodynamische therapie  - vind een psychodynamisch therapeut klik hier voor een psychodynamisch therapeut in jouw buurt

 

7 Therapeuten gevonden

Psychodynamisch therapeut - Amsterdam - Hanneke Schots
 • Hanneke Schots
 • (6)
 • Amsterdam
 • Psychodynamisch therapeut
Psychodynamisch therapeut - Westervoort - Jeroen Jansen
 • Jeroen Jansen
 • (2)
 • Westervoort
 • Psychodynamisch therapeut
Psychodynamisch therapeut - Velp - Michèle Richter
 • Michèle Richter
 • (8)
 • Velp
 • Psychodynamisch therapeut
Psycholoog - Nijmegen - Giel Dietzenbacher
 • Giel Dietzenbacher
 • (2)
 • Nijmegen
 • Psycholoog
pyschodynamische-therapie - Hilvarenbeek - Janine Janke
 • Janine Janke
 • (1)
 • Hilvarenbeek
 • pyschodynamische-therapie
vind een therapeut - Amsterdam - It's Just Therapy vind een therapeut
 • It's Just Therapy vind een therapeut
 • (2)
 • Amsterdam
 • vind een therapeut
Psychodynamisch therapeut - Diemen - Karin Baddane
 • Karin Baddane
 • (21)
 • Diemen
 • Psychodynamisch therapeut

Bio

Therapieën

Meer over werkwijze