Hoe vind je een goede therapeut of psycholoog?

  • Geschreven door Saskia Beugel
  • laatst bewerkt Jun 13, 2022
Deel dit artikel:

Hoe herken je een goeie therapeut. It's Just Therapy

Hoe vind je een goede therapeut of psycholoog? Waaraan herken je nu een goeie therapeut of psycholoog?

Hoe weet je nu als cliënt dat je goed zit? Hoe herken je een goede therapeut, waar let je dan precies op? Heb je vragen neem contact op met ons 

Soms geven cliënten aan dat ze al aardig wat therapie hebben gehad voordat ze een keer een goede coach of therapeut tegenkwamen. Dat heeft uiteraard met het proces te maken, het werken aan jezelf kost nu eenmaal tijd dat is niet in een paar sessies gepiept. Soms zijn de klachten van clienten verergerd omdat een therapeut niet de juiste skills had wat hun opnieuw heeft beschadigd. Als ik degene vraag hoe het kwam dat ze daar dan toch bleven terwijl ze geen klik hadden of zelf gewoon geen goede behandeling kregen of ronduit slecht behandeld werden, dan is het antwoord dat de client niet wist hoe het anders kon en dacht dat het zo "hoorde".

Inmiddels heeft een client dan al een behoorlijke portie wantrouwen opgebouwd naar therapeuten in het algemeen. Sommigen willen helemaal geen therapie meer want "het helpt toch niet" of "ze hebben alles al geprobeerd". Dat is zonde.. want het kan ook anders. Op psychosociaal vlak zijn er meerdere methodieken en behandelwijzen en het is per persoon verschillend wat wel of niet effect heeft. Het hangt ook vaak van de klik met de therapeut af of het wel of niet helpend is.

De onderstaande kenmerken zijn een verzameling van kenmerken waaraan je een goede therapeut of coach kan herkennen. Check de kenmerken zodat je weet wat je mag verwachten en waar je een goeie therapeut en of coach aan kan herkennen.

Wat zjn de kenmerken van een goede therapeut of coach

1. is minimaal HBO opgeleid en heeft de benodigde training gehad om tijdelijke emotionele of psychische aandoeningen/vraagstukken te mogen behandelen. Vakkennis wordt jaarlijks bijgehouden middels bijscholing en het op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied van de psychische en mentale gezondheid en is bij voorkeur aangesloten bij een beroepsvereniging met een onafhankelijk klachtenorgaan (of bijvoorbeeld een beroepsorganisatie als het CAT).

2. is competent en ervaren genoeg om je te helpen met jouw thematiek/problematiek.

3. bespreekt het met je als jouw problemen niet binnen haar competenties vallen, of als blijkt dat het complexer is dan in eerste instantie werd aangenomen. De therapeut of coach verwijst je op een juiste manier door naar de juiste persoon en kent haar netwerk en sociale kaart.

4. vertelt je hoe het therapeutisch proces verloopt en wat je er van mag verwachten. Er is duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van de counseling. Dit is vooraf met jou besproken voordat je een beslissing nam zodat je een goede keuze kon maken.

5. belooft geen enorme successen of garanties op volledige genezing of herstel of 'succes'. Werken met de psyche is immers situatie gebonden en persoonsafhankelijk.

6. er is tijdens de gesprekken een continu focus op het oplossen van je thematiek/problemen en het herstel van je geestelijke gezondheid. Daar is het coach of therapeutisch proces op gericht. Er is absoluut geen sprake van verwijten of schuld naar jou toe als het (herstel) niet lukt.

7. legt je uit welke methodiek er gehanteerd wordt en hoe deze werkt. Je kan er vragen over stellen of informatie over krijgen zodat het jou duidelijk is wat er gebeurd en waarom dit zo gaat.

8. er wordt evt. goed samengewerkt met andere therapeuten, coaches of behandelaars zodat je de best mogelijke therapie krijgt die past bij jouw situatie en probleem. Er vindt indien nodig afstemming plaats met jouw andere behandelaars indien je daar toestemming voor hebt gegeven.

9. geeft je inzicht en kennis over hetgeen je ter sprake brengt zodat je vanuit diverse invalshoeken kan kijken naar je situatie en dat waar je mee zit.

10  houdt een goede balans tussen wat je denken en je gevoel zegt. Zij of hij heeft evenveel aandacht voor beide aspecten. Tevens is er sprake van een holistische kijk waarbij er aandacht is voor je lichamelijke en geestelijke klachten en hoe deze met elkaar in verband staan. Ook wordt je persoonlijke situatie hierin meegenomen.

11. luistert zonder veroordelingen. Er worden je geen waarde oordelen of andere overtuigingen opgedrongen. Jij mag er zijn zoals je bent en er is een basis van acceptatie. Je gevoelens of gedachten worden niet afgewezen, weggeredeneerd, genegeerd of gebagatelliseerd.

12. is empathisch, begripvol, geduldig en zorgzaam als het gaat over jouw psychische gezondheid. Er wordt vraaggestuurd, cliënt en herstelgericht gewerkt. De nadruk ligt op genezing en niet op de problemen.

13. er is een veilige setting waarin jij op basis van vertrouwelijkheid en veiligheid je verhaal kan en mag doen zodat je je gevoelens durft te uiten over waar je werkelijk mee zit.

14. je hebt zelf de regie en bepaalt het tempo.

15. Geheimhouding van wat je verteld hebt wordt gegarandeerd binnen de wettelijke kaders die daarvoor bestaan als het gaat om het medisch beroepsgeheim.

16. er worden alleen eigen ervaringen van de counselor aan jou vertelt als dit helpend is in jouw proces. Dit wordt slechts kortdurend aangehaald ter illustratie. Je wordt niet belast met problemen of het levensverhaal van je counselor of van anderen.

17. je hebt het gevoel dat je een goede verstandhouding hebt met je counselor, dat deze achter jouw doelen en behoeften staat en je hierin zo optimaal mogelijk steunt en helpt. Je voelt je gesteund en geholpen.

18. respecteert jouw lichamelijke integriteit en zal je niet ongepast aanraken. Er vinden geen seksueel getinte handelingen plaats of aanrakingen op intieme plaatsen.

19. er wordt niet gesuggereerd door de coach/therapeut dat die alle antwoorden heeft en je overal mee kan helpen. Er vindt geen advisering plaats waarin vertelt wordt wat je allemaal wel en niet moet doen.

20. er is empathie, begrip en begeleiding als het niet meteen lukt om datgene te doen of te laten van wat je zou willen bereiken. Er wordt gekeken naar hetgeen je blokkeert of belemmert en wat je nodig hebt om succesvol te zijn.

21.  zit in de rol van therapeut en waakt ervoor dat er geen andere (romantische) relatievormen ontstaan waarbij de therapeutische relatie zuiver en professioneel blijft zodat hier geen verwarring over kan ontstaan.

22. er is respect voor jouw religieuze overtuigingen, je levenswijze en jouw normen en waarden. Er wordt sensitief gereageerd op jouw afkomst, ras of cultuur. Als de counselor hiermee niet bekend is zal deze zich neutraal onderzoekend opstellen.

23. er worden geen aannames gedaan of overhaaste conclusies getrokken. Harde confrontaties worden zoveel mogelijk vermeden. Gesprekken worden gekenmerkt door een empathische, onderzoekende en open minded benadering.

24. er dient voortgang te zitten in het helingsproces. Deze voortgang wordt regelmatig geëvalueerd met jou waarbij teruggekeken wordt op het proces en evt. doelen voor de toekomstige gesprekken worden bijgesteld.

25. is niet je redder en jij bent geen slachtoffer. Er is geen ouder en kind relatie. Er is tijdens de sessies een basis van gelijkwaardigheid en een gesprek op volwassen niveau.

Auteur Saskia Beugel is zelf mindfulness trainer, lichaamsgerichte therapeut en eigenaar van It's Just Therapy

Vind hier een goede therapeut, klik op het profiel van een therapeut voor een afspraak of meer info. Kom je er niet uit wij helpen je mail ons dan voor een intake consult. 

 

 

 

Deel dit artikel:

Terug naar overzicht