it's just schussler..

Schussler celzouten

Wat zijn Schüssler zouten? Celzouten ondersteunen herstel, deze natuurlijke mineralen worden ook wel Schüsslerzouten genoemd


Schüssler komt van de naam van Dr. Schüssler. Deze arts uit de 18e eeuw hield zich bezig met de Biochemie: afgeleid uit het Griekse  “bios” : Leven en  “Chemie”: de wetenschap der elementen, betekent “chemie van het leven” dus   de leer van de chemische processen in het organisme.

Zelfregulerend en herstellen vermogen van het lichaam

Dr Schüssler ontdekte het “zelfregulerend” principe en zo het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Als het zelf herstellend vermogen niet voldoende is, kan  de mens de ondersteuning van de celzoutentherapie goed gebruiken. Dat wat de cel op dat moment als verstorend ervaart, wordt dan uitgestoten. Vindt er dan geen vervanging van de uitgestoten zouten plaats, dan ontstaat er een tekort en dien ten gevolge een pathogene (ziekelijke) verandering in de cellen. Het lichaam gaat dus eerst het “verstorende” aanpakken en proberen kwijt te raken en daarna pas de opgebouwde tekorten, die in de cellen ontstaan. Bij iedereen zijn deze tekorten, want het lichaam put op vele momenten uit deze zogenoemde reservepotjes. Het tekort wat er dan kan zijn is een tekort in de totale “balans”. En dat wordt als een tekort ervaren door het lichaam, want door deze “disbalans” kan het lichaam niet optimaal functioneren. Waardoor het zelf-genezend vermogen van het lichaam ook niet optimaal kan werken.

Veel ziektes zijn terug te voeren op een tekort aan mineraal zouten

Dr. Schüssler was een homeopatisch arts. Hij zocht naar een eenvoudige geneeswijze en ging daartoe storingen, die wij ziektes noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat veel ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van deze tekorten.  Hij ging zelfs verder: “Om schade te voorkomen en om de celzouten direct opneembaar voor de cellen te maken, moeten ze verdund worden”. De celzouten volgens Dr. Schüssler bevatten zodanig verdunde (verwreven) mineraalzouten dat ze direct door de cel opgenomen kunnen worden.

Mineralen hebben een stimulerende werking ieder mens is afhankelijk hiervan

Mineralen zijn de basis van het organisch leven. Er is geen cel, noch bij planten noch bij dieren noch bij de mens die geen verbinding met minerale bestanddelen bevat. De opbouw van de celsubstantie kan niet plaatsvinden zonder mineralen. Elk mens is afhankelijk van een continue toevoer van minerale stoffen omdat we deze voortdurend uitscheiden in het zweet, in de urine en in de ontlasting. Mineralen hebben in het stofwisselingsproces een katalyserende en stimulerende werking. Stofwisselingsreacties kunnen worden versneld en/of ondersteund door minerale stoffen. Celzouten heten zo omdat ze in elke cel in meer of mindere hoeveelheid moeten voorkomen. Ze zijn essentieel om de cellen goed te laten functioneren en daarmee van het grootste belang voor onze vitaliteit (herstellend vermogen) om ziekmakende prikkels te kunnen verwerken (=gezonde weerstand). Celzouten bestaan uit mineralen. Mineralen zijn de basis van het organisch leven. De opbouw van de cel substantie kan niet plaatsvinden zonder mineralen.

Mineralen zijn in het menselijk lichaam in ieder levensproces aanwezig waar voel jij disbalans.

Wanneer je celzouten inneemt gaat het niet zozeer om de hoeveelheid mg die je inneemt maar om “het totale” beeld. Want die totaliteit geeft de balans. Aan het tekort in de balans wordt gewerkt. Er wordt dan ook in de consulten gewerkt en gesproken over: waar voel jij je disbalans? Hiermee kan je je signalen van deze disbalans vertalen.

Hoe ontstaan tekorten aan celzouten?

Zouten zijn bestanddelen van onze voeding en komen voor in fruit, groenten en granen. Planten vormen zouten uit de minerale stoffen die zij uit de bodem halen. Om deze zouten te kunnen vormen moeten wel de juiste mineralen in de bodem rond de plant voorkomen. Door groenten, fruit en granen goed te kauwen wordt het vermengd met ons basisch speeksel. De zouten komen vrij en kunnen opgenomen worden door ons mondslijmvlies en zo in de bloedbaan geraken. Via de bloedbaan bereiken zij de cellen waar een tekort aan een celzout is ontstaan……..maar in deze tijd van bio-industrie ontbreekt het veelal aan natuurlijke stoffen uit de bodem en worden die mineralen, zoals kunstmest, gegeven die een snelle groei van de plant bevorderen. De natuurlijke diversiteit aan mineralen uit de volle grond kunnen daardoor ontbreken.

Voeding en mineralen en tekorten 

In deze jachtige tijd nemen we vaak niet de tijd om ons voedsel goed te kauwen en slikken ons voedsel al snel door. Zodra zouten echter in de maag komen vallen ze onder invloed va het maagzuur uiteen in enkelvoudige minerale stoffen. 

Een cel verbruikt zijn celzouten als het door een prikkel aangezet wordt tot grotere activiteit. Die prikkel kan bestaan uit alle invloeden die ons belasten of overbelasten. Dat kan mentaal, lichamelijk of energetisch zijn.

Door deze oorzaken kunnen er tekorten ontstaan, waardoor mineralen en vitamines niet voldoende door de cel opgenomen worden. Het gevolg is dat de vitaliteit vermindert en er kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Deze Schüssler celzouten hebben een celontgiftende en celopbouwende werking. Celzouten zijn net als de Bloesem Remedies “een Begeleider” voor het leven.

 

Hoe ga je te werk?

Je  begint bij het gebruik van celzouten met te zorgen, dat je energie-huishouding op orde is. Wanneer er lichamelijke klachten zijn en/of ziektes kan het lichaam dit niet herstellen wanneer er geen energie is. Zonder energie is er geen herstel. De aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe. Omdat het gebruikelijk is dat je zeker, in acute gevallen, grotere hoeveelheden zouten inneemt, kan de verwarring en/of onzekerheid ontstaan dat je misschien teveel binnen krijgt. Door de verdunning is het onmogelijk om teveel van deze mineralen binnen te krijgen. Ter vergelijking: in 1 liter mineraalwater bevindt zich ongeveer 1000 mg aan opgeloste mineralen. Als iemand een zelfde hoeveelheid aan Schüssler celzouten in D6 verwrijving wil innemen, dan moet degene 1 ton (1000kg) celzout tabletten innemen. In het verdunnen ligt ook de werking van de Schüssler mineralen besloten.

Celzouten werken niet alleen op je fysieke lichaam maar hebben ook hun werking op ons psychische spirituele lichaam

Celzouten hebben niet alleen hun werking op het fysieke lichaam, maar ook heel specifiek op ons psychische/spirituele lichaam. Je karakter, je patronen worden vaak ook benadrukt door een eventueel tekort aan een specifiek mineraal zout.

Door gebruik van celzouten herstelt het lichaam zich op celniveau

Door het gebruik van celzouten herstelt het lichaam zich op celniveau. Celzouten reguleren de celstofwisseling, daardoor zullen gezondheidsklachten geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Het is dus mogelijk dat het medicijngebruik na verloop van tijd verminderd kan worden, c.q onnodig zal worden. Dit komt omdat de herstelde cellen weer in staat zijn voldoende voedingsmiddelen uit de extracellulaire ruimte op te nemen. Wanneer je begint met het innemen van de celzouten, zul je zeker verschil merken. Het kan ook zijn dat je klachten verergeren. Dit is, hoe gek het ook klinkt, een goed teken. Dan is het lichaam, op celniveau, hard aan het werk Je mag de dosering op eigen gevoel verminderen of een tijdje vermeerderen.

Duur van de inname van celzouten:

Als de symptomen verdwijnen door de inname van celzouten, zijn de reservoirs van het lichaam bij lange na nog niet aangevuld. Bij de minste belasting kunnen ziektes weer optreden want er is geen buffer. Vaak wordt dan beweerd dat de celzouten niet geholpen hebben. Maar de betreffende persoon heeft dan de celzouten te kort ingenomen. Als de verstoringen verdwenen zijn moeten de reservoirs in het lichaam weer aangevuld worden, want bij plotselinge belasting zal het lichaam teruggrijpen op deze reservoirs. Goede zorg van de gezondheid moet het aanvullen van de mineraalzoutreservoirs verzekeren. Dit kan weken, maanden of zelfs jaren duren. Wie doorlopend veel moet presteren en daarom een groot verbruik aan brandstoffen heeft, zou doorlopend celzouten moeten innemen. Dan hoeft het lichaam niet op de reserves terug te vallen. Wie de lopende behoeftes niet dekt, creëert toekomstige hypotheken die eens ingelost moeten worden. Dit kan leiden tot ziekten die de mens ertoe dwingen om uit te rusten. 

 

Het bepalen van tekorten aan celzouten:

Schüssler ontdekte al snel dat innerlijke stofwisselingsstoornissen zich in het gezicht laten zien. Veranderingen in de huidstructuur door kleuringen, plooien, pigmentvlekken, bollingen, etc. Voordat de eerste klachten zich voordoen, is het zouttekort reeds in het gezicht te herkennen, in de meeste gevallen reeds zeer lang van te voren. Daardoor kan men met de gelaatsdiagnose het ontstaan van klachten voorkomen en de gezondheid behouden. De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken zich aftekenen, zijn de plaatsen waar de “reservevoorraad” celzouten normaal gesproken zijn opgeslagen. Zijn deze opslagplaatsen uitgeput en kunnen ze door de biochemie niet voldoende aangevuld worden, dan tekent zich dat af als “tekortkenmerken”.

 

 

1 Therapeut gevonden

Holistisch therapeut - Warnsveld - Anoushka Ebbinge - van Rappard
  • Anoushka Ebbinge - van Rappard
  • (5)
  • Warnsveld
  • Holistisch therapeut

Bio

Therapieën

Meer over werkwijze