It’s Just Therapy

it's just a coach...

Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. 

Historie

De term komt uit het Frans (coche). Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord 'to coach' is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn. Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een privé-leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen. In 1889 wordt de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden. In de jaren 80 van de 20e eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik. In 1988 was coaching ingeburgerd. Het Amerikaanse Forbes Magazine verscheen toen met een artikel over Coaching genaamd: Sigmund Freud ontmoet Henry Ford 

Kenmerken 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitoort en de client of coachee wordt 'gecoacht'. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseert. Als voorbeeld kan de ex-toptennisser genoemd worden die de beginnende (top)tennisser adviseert over techniek en tactiek van het tennisspel. Een coach speelt een belangrijke rol bij onzekerheidsreductie en wegnemen van faalangst. mental coaching. 

Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Coaching is: Motivatie opgang brengen om te veranderen. De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Bij de procesmatige coach moet er meer gedacht worden aan een mental coach die adviseert hoe er omgegaan moet worden met verliezen, met intimiderende tegenstanders, met de pers en die denkt aan een juiste balans tussen leven en werken. Iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de cliënt.

Coaching en psychische gezondheid Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie, burn out, boreout . Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd. Het loont om de klachten voor te zijn door met behulp van een coach aan de inherente ontwikkelbehoefte van mensen bij te dragen.

Coaching. Bij It’s Just Therapy vind je de beste coaches. Geen idee of je een coach nodig hebt? Boek een intake consult en wij gidsen je.

91 Therapeuten gevonden

Burn-out en vitaliteitscoach - Soest - Tasha Visman
 • Tasha Visman
 • (7)
 • Soest
 • Burn-out en vitaliteitscoach
Coach - Amersfoort - Mirjam Papenburg
 • Mirjam Papenburg
 • (3)
 • Amersfoort
 • Coach
Reiki Practitioner - Amsterdam - Britt Heer
 • Britt Heer
 • Amsterdam
 • Reiki Practitioner
Lifecoach - Amsterdam - Lilian Dibbets Energetisch & Systeem Coach
 • Lilian Dibbets Energetisch & Systeem Coach
 • (3)
 • Amsterdam
 • Lifecoach
Akasha reader - Voorschoten - Waves of Life
 • Waves of Life
 • Voorschoten
 • Akasha reader
Heart & Soul Healer - Grandola - Linda Israël-Huizinga - Life Travelling Family (LTF)
 • Linda Israël-Huizinga - Life Travelling Family (LTF)
 • (1)
 • Grandola
 • Heart & Soul Healer
Kundalini Yoga Training - Roosendaal - Amudra Madhura
 • Amudra Madhura
 • Roosendaal
 • Kundalini Yoga Training
Coach - Den Haag - Marianne Zuur
 • Marianne Zuur
 • (5)
 • Den Haag
 • Coach
Massagetherapeut en healer - Hillegom - Marianne van Rietschoten
 • Marianne van Rietschoten
 • Hillegom
 • Massagetherapeut en healer
Bewegingstherapeut - CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Krishna Gopal
 • Krishna Gopal
 • CAPELLE AAN DEN IJSSEL
 • Bewegingstherapeut
Energiecoach - Olst - Hanneke Hoppenbrouwer
 • Hanneke Hoppenbrouwer
 • (10)
 • Olst
 • Energiecoach
Energetisch therapeut - Egmond binnen - Nancy vd Zee
 • Nancy vd Zee
 • Egmond binnen
 • Energetisch therapeut

Bio

Therapieën

Meer over werkwijze