the stars

Astrologie

Astrologie

Astrologie is een eeuwenoude wetenschap. Als ruim 5000 jaar staat de mens op zijn aarde en kijkt in verwondering naar de beweging van de hemellichamen. Onderwijl probeert diezelfde mens een verband te leggen tussen de regelmaat en ordening aan de hemel en de chaos om hem heen. Daaruit is astrologie ontstaan. Empirisch en proefondervindelijk. Tegelijkertijd is astrologie een beeldtaal die zich bedient van symbolen en beelden.

In het Universum houdt alles met elkaar verband. Zo onder zo boven, zo binnen zo buiten. Wij zijn allen onderdeel van het Universum, de kosmos. In de astrologie worden verbanden gezocht tussen de hemelverschijnselen en het leven op aarde. Met hemelverschijnselen wordt bedoeld: de posities die een aantal planeten innemen t.o.v. de aarde. Ook zon en maan worden in de astrologie tot deze hemellichamen gerekend.

Voor de astroloog zijn de dierenriemtekens en planeten symbolen die onder andere analoog zijn met onze eigen (psychische) energieën. De stand van de planeten weerspiegelen dus energieën die wij als mens ervaren.

Er zijn verschillende stromingen binnen de astrologie: de Vedische, de Zwarte Lichten, de Psychologische en de Klassieke Astrologie

Vedische astrologie - vindt haar wortels in de Vedische cultuur. Traditioneel gepositioneerd in India enkele duizenden jaren vóór onze jaartelling. Het is zeker, dat deze cultuur een zeer hoog niveau heeft gekend zowel in spiritueel als in wereldlijk opzicht en op onnavolgbare wijze filosofie en wetenschap wist te verenigen.

Zwarte lichten astrologie - baseert zich op het denken van Jean Carteret en is destijds naar Nederland gebracht door George Bode. Door middel van de zwarte lichten (Zwarte Zon en Zwarte Maan) wordt de spirituele dimensie van de horoscoop zichtbaar gemaakt. De Zwarte Zon in de horoscoop geeft de verbinding met de kosmos weer, waardoor we kunnen ervaren dat alles één is. De Zwarte Maan geeft het oorspronkelijke intuïtieve weten weer, de wijsheid van de ziel. Het geestelijk spirituele niveau vormt de kern van de duiding en richt zich op onze ware missie in het leven.: wat is mijn levensweg, welke ontwikkeling wordt er van mij gevraagd en hoe zet ik het beste van mijzelf: mijn zielenkwaliteiten of kernkwaliteiten, in de wereld.

Psychologische astrologie (of Jungiaanse astrologie) -  is een 20e-eeuwse richting in de westerse astrologie, opgestart door psychologisch georiënteerde astrologen die voornamelijk geïnspireerd werden door de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. Zij wilden breken met de middeleeuwse traditionele opvattingen over astrologie, die in hun ogen te deterministisch van karakter waren en ruimte geven aan een astrologie die zich kon verrijken met de moderne inzichten uit de dieptepsychologie. In de periode tussen 1930 en 1980 waren de belangrijkste pioniers van deze vorm van astrologie Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat psychologisch georiënteerde astrologen zich verzetten tegen een deterministisch mensbeeld. In plaats daarvan zien ze de mens als een zich ontwikkelend wezen waarvan ze het groeipotentieel via de horoscoop zichtbaar kunnen maken. Psychologische astrologie presenteert zich als de astrologie van de vrije wil die de uniekheid en de keuzevrijheid van ieder mens vooropstelt.

Klassieke astrologie - is sinds de eeuwwisseling is de klassieke astrologie sterk onder de aandacht gekomen. Het enthousiasme voor klassieke astrologie heeft te maken met de enorme vakkennis waarop deze astrologie stoelt. Er zijn vele methoden en technieken (her)ontdekt in de oude teksten. De wortels van het vak blijken diep te gaan. Er zijn op dit moment drie grote stromingen binnen de klassieke astrologie: de hellenistische, de middeleeuwse en de renaissance astrologie. Deze tradities volgden elkaar in de tijd op en bouwden voort op de ontwikkelingen in elke periode. De klassieke bronnen hebben nieuw licht geworpen op de duiding van geboortehoroscopen en vraaghoroscopen. Deze stroming heeft een aantal gereedschappen in huis die verbluffend effectief en 'to the point' zijn. Het is no nonsense astrologie, een eerlijke blik in de spiegel, met heldere en concrete antwoorden op gestelde vragen.

Bron: www.avn-astrologie.nl 

Astrologie. Bij It’s Just Therapy vind je de beste astrologen. Geen idee of je een astroloog nodig hebt? Boek een intake consult en wij gidsen je.

 

 

4 Therapeuten gevonden

Coach & Healer - Hilversum - Medium Alexandra - Intuitive advisor
 • Medium Alexandra - Intuitive advisor
 • (20)
 • Hilversum
 • Coach & Healer
Astroloog - Amsterdam - Ellen van Geel
 • Ellen van Geel
 • (8)
 • Amsterdam
 • Astroloog
Coach - Amsterdam - Sandra Bijvoet
 • Sandra Bijvoet
 • (9)
 • Amsterdam
 • Coach
Sjamaan - sjamanistisch healer - Wassenaar - Norbert Spekking
 • Norbert Spekking
 • (2)
 • Wassenaar
 • Sjamaan - sjamanistisch healer

Bio

Therapieën

Meer over werkwijze