It’s Just Therapy
Ayahuasca begeleider -  Amsterdam - Manu van Poppel
  • Manu van Poppel

  • (27)
  •  Amsterdam
  • Ayahuasca begeleider
  • € 144,00 per 8 uur per ceremonie

Stuur Manu van Poppel een bericht

Delen:

Over / Bio

Ayahuasca is een effectief middel om je innerlijk licht aan te wakkeren. Het helpt je het contact met je innerlijke kompas te versterken zodat je meer grip krijgt op je leven en doelgerichter kunt functioneren.

We worden allemaal geboren met een loepzuiver innerlijk kompas. Dit besturingssysteem leidt ons heen waar we door onze zielsmissie of levenservaringen toe gedreven worden. In de loop der jaren raken velen van ons, door negatieve conditioneringen van opvoeding, opleiding en maatschappij, de verbinding met dit innerlijke licht kwijt. Er zijn echter altijd manieren voorhanden om dit licht weer aan te wakkeren en daarmee meer uit je levensreis te halen. Ayahuasca kan één van die manieren zijn.

We kunnen nooit helemaal afgesneden raken van ons innerlijk licht, hogere zelf, of hoe je het ook wilt noemen. We blijven altijd verbonden met het grotere geheel, het 'Al Wat Is' waar we zelf een onderdeel van vormen. Pure positieve energie is wat we in wezen zijn. Pure positiviteit is dan ook het enige dat echt betekenis geeft aan ons bestaan. Om in de woorden van één van mijn grootste inspiratiebronnen Abraham Hicks te spreken: JOY IS THE KEY!

De wetten van het Universum zijn simpel, zo simpel dat ze voor ons als mens vrijwel niet te bevatten lijken. Na decennia lang proefondervindelijk onderzoek heb ik een aardig idee gekregen van de kracht van het 'innerlijke licht'. Het resultaat is een leven waarin ik aan het roer sta en dus zelf de richting bepaal van waar ik heen ga. Dit maakt dat ik mij voor het grootste gedeelte erg gelukkig voel, iets wat ik iedereen toewens.

OVER MIJ

Het belangrijkste dat ik je wil laten weten is dat 'ik maak wat ik ben' en wat ik ben is een geaard, gedreven en gelukkig mens. Deze positieve energie creëert dan weer een invloedssfeer waarin je je als ayahuasca reiziger veilig en vertrouwd kunt voelen. Natuurlijk heb ik ook de nodige kennis en ervaring waarover ik hieronder kort uitweid, maar naar mijn mening is een goede coach er vooral één die grip heeft op zijn of haar eigen leven.

Als kind wilde ik altijd archeoloog worden als ik later groter was. Diep verborgen schatten uit de bodem halen, dat aan het licht brengen wat eeuwen of langer verstopt was geweest onder diepe lagen grond en stenen. Nu, zoveel jaren later, heb ik in wezen nog steeds dezelfde aspiratie. Licht schijnen op dat wat 'waar' is. Dat heeft geleid tot een diep onderzoek naar wat waarheid is en volgens welke wetten het licht zich laat stralen.

Na mijn studies bedrijfskunde en psychologie heb ik een tijd in de hulpverlening gewerkt. Hoewel ik van dat werk veel geleerd heb paste de aanpak en benadering van bepaalde problematiek binnen de hulpverlening in Nederland niet bij mijn persoonlijke overtuigingen. Ik heb toen de overstap gemaakt naar de theaterwereld, met name die welke een brug slaat naar het welzijnswerk. In die tijd ben ik me ook intensief gaan verdiepen in allerlei 'alternatieve' wetenschappen, van astrologie tot Reiki, van aura psychologie tot diverse vormen van yoga en meditatie. Ook heb ik ruime ervaring opgedaan met de transformatieve kracht van entheogenen (bewustzijnsverruimende middelen) zoals Ayahuasca.

Nadat ik een aantal jaren geleden ernstig ziek werd, niet lang daarna gevolgd door een orgaantransplantatie, besloot ik dat het tijd was om nu echt mijn eigen pad te volgen. Na de succesvolle transplantatie heb ik onder andere door ayahuasca ervaringen* een helder beeld gekregen van mijn eigen unieke kracht en potentie. Door afgestemd te blijven op mijn innerlijk kompas ontvouwen dingen op allerlei vlakken van het leven zich als het ware vanzelf. Zo heeft een ogenschijnlijk dramatische fase van mijn leven zoveel meer gebracht dan dat het gekost heeft.

 * Mensen met gezondheidsklachten worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan Ayahuasca ceremonies. Uw gezondheidsklachten zullen uit veiligheidsredenen door mij eerst voorgelegd worden aan een Westerse arts die bekend is met Ayahuasca. Zijn advies is bindend! Ook mijn medische situatie is eerst besproken met deze arts alvorens ik deelgenomen heb aan mijn eerste Ayahuasca reis.


- ENGLISH VERSION - ENGLISH VERSION - ENGLISH VERSION - ENGLISH VERSION -

Ayahuasca is an effective means to nourish our inner light. It strengthens the connection with our inner compass which in turn makes us more effective in reaching our life’s goals.

We are all born with a crystal clear inner compass. This guidance system will lead us to where we are driven by our soul’s mission or life’s experiences. Over the course of the years however many of us, by negative conditioning of upbringing, education and society, will lose connection with this inner light. There are ways to fuel this light so our life will become more fulfilling. Ayahuasca is one of those means.

We can never become completely disconnected from our inner light, higher Self, or however you choose to call it. We will always stay connected to the bigger picture, the ‘all that is’ from which we form a part. Our essence is pure positive energy, which is the true energy to give meaning to our existence. To speak in the words of Abraham Hicks, one of my greatest sources of inspiration: JOY IS THE KEY!

The laws of the Universe are simple, so simple that they are almost incomprehensible to us human beings. After decades of trial and error I have gained a pretty good insight about the force of our inner light. The result is a life in which I am at the steering wheel and give direction to where I choose to go. This makes me an overall happy person, something I wish for everyone.

ABOUT ME

The most important thing I want you to know is that ‘I create who I am’. What I am is a grounded, passionate and happy man. With this positive energy I create an atmosphere which makes it easy for an Ayahuasca traveller to feel comfortable and secure. Of course I also own the necessary knowledge and experience about which you can read more below, but in my humble opinion a qualified coach first and foremost is one who controls his own life’s experience.

As a child I aspired to become an archeologist when I grew up. Digging up deeply hidden treasures from the ground, bringing to light that which had been hidden for centuries or longer under layers of soil and stones. Now, many years later, in essence I still have that same motivation: shining Light on that which is ‘true’. This has led to a long quest for the nature of ‘truth’ and the laws of the universe which make our light shine.

After my Business and Psychology studies I worked as social worker for some time. Although it taught me a lot, the approach of certain problems within the Dutch counseling profession did not match with my personal thoughts and beliefs. I then made the transition to the theatre world especially those projects that formed a bridge to culture and social equanimity. It was also in this period that I began to study a diversity of ‘alternative’ sciences, from astrology to Reiki, from chakra psychology to all kinds of yoga and meditation. Also, I gained much experience in the transformative power of entheogens (consciousness expanding substances) like Ayahuasca.

After I became critically ill a few years ago, followed by a successful kidney transplant, I decided it was high time to truly follow my own bliss. Through Ayahuasca experiences (amongst others) I gained a clear insight in my own unique strength and quality.* By staying tuned to my inner compass on every level of my life things unfold naturally. Through this understanding a seemingly dramatical phase of my life turned into one of great value and importance.

* People with health issues are also invited to sign up for an Ayahuasca experience. Your situation (especially medication) will be evaluated by a classically trained doctor. His advice is binding! In my case my personal situation was also first screened by the same doctor I now work with.

Website

www.allowthyself.com

Therapieën

Ayahuasca , Ayahuasca .

Onderwerpen

Bewustwording, Bewustzijn, Bewustzijns ontwikkeling, Innerlijke kracht, Inzicht, Spirituele ontwikkeling, Toekomstvragen, Transformatie, Zelfkennis, Zelfontplooiing, Zielsmissie, Zingevingsvragen.

Werkwijze

Mystiek/Pyschologisch, Energetisch; healing, Non dualiteit; eenheidsbewustzijn, Psychologisch; Coaching, Spiritueel; mystiek.

Meer over werkwijze

Ayahuasca is een geschenk uit het Amazone regenwoud. Het brengt je in contact met je innerlijke natuurlijk zodat je echt kunt groeien in je leven.

Ayahuasca is een eeuwenoud middel dat zijn oorsprong vindt bij Indianenstammen in het Amazonegebied. Het bestaat uit extracten van twee planten die gedronken worden. Dit gebeurt twee (of eventueel meer) keer per ceremonie. Door het innemen van Ayahuasca zul je gedurende enkele uren liggend in alle rust kunnen werken aan je eigen transformatie naar een hoger bewustzijn.

Een Ayahuasca reis is en blijft een persoonlijke reis en kan iedere keer anders uitpakken. Je staat er echter niet alleen voor want een ceremonie creëert ook een collectieve energie waar je je aan kunt laven. Daarnaast ben ik gedurende het hele proces beschikbaar om waar nodig je bij te sturen. Soms sta je voor obstakels die te groot of diep lijken te zijn en dan kan ik je een brug aanbieden om door je proces heen te gaan. Deze vorm maakt het mogelijk om zowel van binnen als van buiten handvatten aangereikt te krijgen over hoe beter grip te krijgen op je eigen bestaan. Iedereen heeft soms wat extra wind in de zeilen nodig.


WAAR EN WANNEER

Er zijn via deze weg een aantal manieren om aan een Ayahuasca ceremonie deel te nemen. Hier kun je meer lezen over de mogelijkheden, locaties en prijzen.

PRIVE CEREMONIE, alleen of met 2/3 vrienden of familieleden:
• Privé ceremonies vinden meestal plaats overdag plaats in mijn appartement aan één van de grachten in het centrum van Amsterdam, maar ik kan eventueel ook naar jou toekomen.
Kosten privé ceremonie:
1 persoon: € 270
2 personen: € 180 pp
3/4 personen: € 160 pp
• Het gebouw op landgoed De Hoorneboeg in Hilversum is ook te huur voor privé groepen.

MICRODOSEREN
Omdat voor veel mensen een innerlijke reis d.m.v. het drinken van Ayahuasca te intens lijkt of omdat ze verkiezen om in meer subtiele vorm te werken met deze mooie energie die het derde oog (zesde chakra) activeert, bied ik ook microdosering aan. Het principe is te vergelijken met het meer bekende CBD olie of homeopathie, waarbij je dagelijks enkele druppels onder de tong neemt.

Op die manier kunnen je lichaam en geest langzaam wennen in de verschuiving van energieveld. Het is dan wel belangrijk dat je weet hoe je deze energie verder kunt 'voeden' door middel van bijvoorbeeld meditatie, yoga- of ademhalingsoefeningen of visualisatietechnieken. Omdat dit best lastig kan zijn als je hiermee geen ervaring hebt, heb ik een 7 weekse cursus ontwikkeld waarbij ik je verschillende van deze methoden leer. Bij aanvang krijg je dan een flesje met de druppels en begin je hiermee zodat ik wekelijks je proces kan volgen en je hierbij kan ondersteunen.

Mocht je wel al ruimschootse ervaring hebben met dergelijke technieken en processen dan kun je ook zelfstandig aan de slag met de druppels. We hebben er dan wel eerst telefonisch contact over of middels een gesprek bij mij thuis.

Hieronder meer praktische informatie
* start cursus woensdag 9 januari 2019 (loopt t&m 20 februari)
Iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 in het centrum van Amsterdam
max. groepsgrootte: 8
kosten: €144 pp
VOL

* start cursus woensdag 6 maart 2019 (loopt t&m 17 april)
Iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 in het centrum van Amsterdam
max. groepsgrootte: 8
kosten: €144 pp

* start cursus woensdag 1 mei 2019 (loopt t&m 12 juni)
Iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 in het centrum van Amsterdam
max. groepsgrootte: 8
kosten: €144 pp

VOEL JE VRIJ OM MEER INFORMATIE IN TE WINNEN DOOR HET STUREN VAN EEN BERICHT VIA DEZE PAGINA OF DOOR EEN DIRECTE MAIL: LOVETHELIGHT@GMAIL.COM

Groepsceremonie:
• Overdag: deze vinden enkele keren per jaar plaats op een idyllisch plekje op landgoed De Hoorneboeg in Hilversum. Het huisje ligt verscholen tussen de bomen en aan de heide. Het maakt deel uit van het landgoed en heeft voorheen dienst gedaan als bibliotheek en kapel. Het beschikt over een afgeschermde voor- en achtertuin dus je kunt tijdens je reis ook buiten gaan liggen of zitten. Het huisje ligt aan de voet van een heuvel die bij de Utrechtse heuvelrug hoort.
Meer informatie over het landgoed: www.dehoorneboeg.nl
Max. groepsgrootte: 9
Kosten pp: € 160

• Avond/nacht: deze vinden enkele keren per jaar plaats in Amsterdam in De Ruimte, centrum voor bewustzijnsontwikkeling. Meer informatie over de locatie: www.deruimteamsterdam.nl
Max. groepsgrootte: 14
Kosten pp: € 144

NB. ER STAAN VOORLOPIG GEEN GROEPSCEREMONIES GEPLAND. DIT OMDAT IK VOOR NU KIES VOOR HET WERK MET PRIVE SESSIES EN DE CURSUS MICRODOSEREN.

-> Ik werk enkel met de beste grondstoffen voor de bereiding van Ayahuasca. Deze bevatten het hoogste percentage DMT, de werkzame stof in Ayahuasca. Er zijn vele mogelijke planten die gebruikt kunnen worden in een ceremonie. Ik gebruik de combinatie van Peganum Harmala (Syrische Wijnruit) met Mimosa Hostilis (Jurema), aangezien deze de meest potente werking heeft voor het ‘proces werk’. Technisch gezien heet het dan Anahuasca;

-> Ayahuasca is GEEN QUICK FIX. Inzichten en oplossingen dienen zich vaak pas in de dagen of weken na de ceremonie aan. Daarom bied ik ook goede nazorg zodat je ook na de 'innerlijke reis' verder kunt met je proces.


DE INNERLIJKE REIS

Ayahuasca neemt je mee op reis naar je eigen innerlijke landschappen. Het is alsof je geblinddoekt op Schiphol staat en niet weet waar de vlucht je heen zal brengen. Maar je innerlijk kompas weet altijd precies wat op dat moment de beste vergezichten zijn om helderheid te verschaffen in je eigen doen en laten. Ayahuasca opent de poort, maar je zult er zelf doorheen moeten gaan. Dan kun je een verhoogd zelfbewustzijn opdoen wat ook na de reis je dagelijks leven positief kan beïnvloeden.

Wat we ervaren tijdens een Ayahuasca ceremonie is een interpretatie van energie, zoals eigenlijk alles in het leven. Wat we zien is een vertaling van lichtgolven, wat we horen is een vertaling van geluidsgolven. Wat we beleven op een innerlijke reis is een vertaling van bewustzijnsgolven. Hoe beter we kunnen vertalen hoe helderder we zullen weten wie we zijn. Ayahuasca maakt het mogelijk om in dit magisch wonderland te verkennen, maar het is aan jou in hoeverre je de onderliggende boodschap durft toe te laten. Dat is een persoonlijk proces en kan iedere keer weer anders uitpakken.

Waar het hier wezenlijk om gaat is dat Ayahuasca je innerlijk licht kan aanwakkeren, waardoor je in je dagelijks leven meer zult gaan stralen.


- ENGLISH VERSION - ENGLISH VERSION - ENGLISH VERSION - ENGLISH VERSION -

MORE ABOUT MY PRACTISE AND METHODS

Ayahuasca is a gift from the Amazone rain forest. It brings you in contact with your own inner nature so you can truly grow toward the light.

Ayahuasca is an ancient tool that finds its origin with the native Indian tribes of the rain forest. It consists of extracts of two plants that have to be consumed. This will happen twice (or sometimes more) during a so called ‘ceremony’. By consuming Ayahuasca you will go on an inner journey during several hours. You will be comfortably laying down during this transformation to a higher consciousness.

An Ayahuasca journey will always be a personal experience that can unfold differently every time you undertake it. When participating in a group ceremony there will also be a collective transformative energy built up which can be uplifting to all. During the entire process, there will also be guidance and support from me and those assisting me. Sometimes you are facing obstacles that seem to great or steep to cross. In those moments we can offer you a bridge to move on. This method of inner work gives the opportunity to support both from inside out and vice versa in order to get a better grip on your own existence. Everybody needs some extra wind in their sails from time to time.


PRACTICALLY

There are a number of ways in which you can participate in an Ayahuasca ceremony. Here you can read more about possibilities, prices and location.

PRIVATE CEREMONY, alone or with 2/3 friends or family members:
• Private ceremonies usually take place during daytime in my apartment on one of the canals in the center of Amsterdam. Incidentally it is also possible for me to travel to your home.
Costs private ceremony:
1 person: € 270
2 persons: € 180 per person
3/4 persons: € 160 per person
• The house on De Hoorneboeg estate in Hilversum can also be rented as a location for private groups.

MICRODOSING
As many people find an inner journey by drinking Ayahuasca too big a jump to take or because they prefer a more subtle input of this beautiful energy I also provide microdosing drops of Ayahuasca. The concept is similar to the more known drops of CBD oil or homeopathy where you daily take a few drops under the tongue.

This will give a subtle influx which, in time, can result in a shift of energy and therewith in behavioural patterns and general wellbeing. It's important though to 'support' the energy with certain techniques like meditation, yoga or breathing exercises in order to enhance the likelihood that the seeds will root and your third eye will be activated.
For those who have no or little experience with these techniques I offer a 7 week course in which I explain more about the work and teach you a variety of methods to nourish this energy. At the start I will provide you with the drops and we'll experiment weekly with the techniques in order to find out what works best for you.

If you already have experience with Ayahuasca and/or with the methods as described above you could work with it independently. In that case I will give you an introduction to the principles through the phone or at my home in Amsterdam.

Practical:
* Start course: Wednesday 9 January 2019 (ends on 20 February)
Every Wednesday evening from 19:30 to 21:30 in the center of Amsterdam
Max group size: 8
Costs: €144 per person
FULL

* Start course: Wednesday 6 March 2019 (ends on 17 April)
Every Wednesday evening from 19:30 to 21:30 in the center of Amsterdam
Max group size: 8
Costs: €144 per person

* Start course: Wednesday 1 May 2019 (ends on 12 June)
Every Wednesday evening from 19:30 to 21:30 in the center of Amsterdam
Max group size: 8
Costs: €144 per person


FOR INFORMATION ABOUT PRIVATE SESSIONS OR THE WORK WITH MICRODOSING PLEASE FEEL FREE TO TAKE UP CONTACT THROUGH THIS PAGE (RED BUTTON LEFT 'NEEM CONTACT OP') OR DIRECTLY AT: LOVETHELIGHT@GMAIL.COM

Group ceremony:
• Daytime: these take place a few times a year in an idyllic spot on estate De Hoorneboeg in Hilversum. The house is peacefully situated in the woods and borders on fields of heather. It is part of a beautiful estate and was used before as a library and chapel. It comes with a private front and backyard so you can go outside during your inner journey if you feel so inclined. The house is situated at the foot of a small hill, which was formed during the second last ice age.
More information about the estate: www.dehoorneboeg.nl
Max. group size: 9
Costs per person: € 160

• Evening/night: these take place a few times a year in Amsterdam in De Ruimte, Center for Consciousness Development. More information about De Ruimte: www.deruimteamsterdam.nl
Max. group size: 14
Costs per person: € 144

FOR 2019 THERE ARE NO GROUP CEREMONIES PLANNED. FOR NOW, IN ORDER TO KEEP MY FOCUS PURE AND CALM, I CHOOSE TO WORK WITH THE PRIVATE SESSIONS AND THE COURSE ON MICRODOSING.

-> I use only the best ingredients for creating the Ayahuasca tea. These consist of the highest percentage of DMT, the active substance that will open the door to your inner journey. There are many different combinations of plants that can be used. I use the combination Peganum Harmala (Syrian Rue) and Mimosa Hostilis (Jurema). Technically this is called Anahuasca. It is known as the most potent combination for the so called ‘inner work’;

-> Ayahuasca is NO QUICK FIX. Insights and solutions often come in the days or weeks after. This is why I offer aftercare so you can continue to work on your process after the 'inner journey'.THE INNER JOURNEY

Ayahuasca takes you on a journey to your own inner landscapes. It’s as if you are placed blindfolded on an airport and you have no idea where the flight will take you. Your inner compass however always knows exactly what at that particular time are the most appropriate horizons for you to gain insight in your own thoughts and feelings. Ayahuasca opens the gates, but you yourself will have to walk through them. When you do, you have the opportunity to gain a heightened sense of self-awareness, which will have a lasting effect.

What we experience during an Ayahuasca ceremony is an interpretation of energy, like almost everything in life is. What we see is a translation of light waves, what we hear is a translation of sound waves. What we experience on an inner journey is a translation of waves of consciousness. The better we become at translating, the better we will come to know who or where we are. Ayahuasca offers the possibility to explore your magical inner wonderland but it is really up to you how to let in the message that comes with it. It’s a personal process, which can prove to be completely different each and every time.

The power of Ayahuasca is that it instigates your inner light so you can shine it out in your everyday life.

Beroepsverenigingen

 

Opleiding/cursussen

het leven zelf...

Testimonials

 

Kaart

Reviews

Justin Aneth

29-10-2018 08:04
Instead of recounting the 'trip' with the Ayahuasca, I'd rather comment on the experience Manu has provided.

It's been four months since I did it and still now, looking back, I can say this was the very best I could've ever hoped for. For a while, I considered trying Ayauascha by myself but after trying it and recollecting it, I can safely say it was a thousand times better for having had Manu by my side. I also liked that it wasn't trying to have all the ceremonial aspect that a lot of tourist-traps in South America; the experience at Manu was both down-to-earth and yet sacred and personal.

The place is clean, organized, simple and yet cosy and warm. Manu is very caring and trustworthy and spent the entire day and evening by my side, guiding me, grounding me and making sure I was alright then, afterwards, cooking a light dinner and discussing about the experience. The product itself felt natural and authentic.

The high/trip you'll be on is very powerful, very emotional and goes on for several hours. I will do it again, next year and could not imagine going anywhere else than in Amsterdam and with Manu by my side.

Jitske

01-12-2017 13:07
A few weeks ago I had a very special spiritual experience with my best friend and Manu. I wouldn't have chosen another person as Manu to take the guidance and lead the ceremony, he has great energy, patience and on top of that he's funny - and a great cook. It's amazing he let you in his own house, the days after the ceremony I was really relax and calm. Now a few weeks later I'm still processing everything I've seen and I wouldn't have want to miss this for the world.

Anita Winchester

23-08-2017 08:48
Lieve Manu, er waren heel veel dingen die ik goed en fijn vond in de ceremonie. De combinatie van liefdevol, spiritueel en tegelijkertijd down to earth. De zekerheid van zorg. Jouw aanmoedigingen, bevestiging en ondersteuning èn jouw plezier. Het vertrouwen dat ik voelde dat jullie ervoor zouden zorgen dat deze reis niet alleen nieuwe inzichten, troost en bevestiging zou geven maar ook het de moeilijke ervaring die ik had rondom een vorige ceremonie elders zou helen. Jan Willem die zo liefdevol zo stevig mijn hand vast hield toen ik even bang was. De humor die we uitwisselden. De stralende glimlach van Marina. En dat jullie er altijd waren wanneer het nodig was. Na deze ceremonie voel ik meer dan ooit in mijn hartenergie. En van daar uit kan ik nog beter mooie dingen betekenen voor anderen. Ik ben jullie heel dankbaar voor deze bijzondere ervaring!

Laetitia

17-07-2017 16:39
A mix of feeling ayahuasca running through my spine being followed by a trembling body resulting in warm energy flooding in each cell under guidance of breathtaking music pealing off old layers of parts I do not need any longer was the experience of the surrendering to strong spirit of ayahuasca.

I recommend it to anybody who wants to change her/his life or have a perspective on its actual life..
Every ayahuasca sesson is different. I never had any expectation nor felt any fear.
Over a year of multiple sessions I experience a big shift in intuition and even deeper feeling nature . Mainly conscious living from the heart has allowed me to make changes in my life allowing me to reconnect with my soul. It is never too late to start N joying life and take life less serious.
Thank you Manu for professional guidance and creating safe space environment.
The accomadation room in Amsterdam is excellent for the group sessions and am very grateful for the good coaching of dedicated co-lightworkers. Blessings of joy and light.

Dinanda Klaassen

08-06-2017 10:09
Dit kan ik iedereen aanraden! Samen met mijn vriend ging ik dit avontuur aan en heb nog geen seconde spijt gehad. Je maakt je innerlijke reis alleen maar er waren veel momenten dat het voor mij voelde alsof we dit met zijn drieën deden, Manu, mijn vriend en ik.
De begeleiding van Manu is geweldig, en heeft mij erg geholpen in de hele reis. Ik kan nu ontzettend gaan uitweiden over wat ik heb gezien maar ik denk her interessanter is om je eigen reis te gaan maken. Manu is echt een top mens! En een hele goede begeleider! Een fijne plek waar meteen een hele fijne sfeer hangt als je binnenkomt!

Derek

25-04-2017 21:00
As soon as we found Manu online the resonantie was perfect, don't ask me how or why it just was. The appointment was made and two weeks later we were there at his front door, me and my wife apprehensive but ready to go.
the first 45 mins was spent talking and answering questions and when we were completely at ease we took the first round.
What an amazing inner journey it was as i went down to the depths of my soul and rose up again, rising high above the Egyptian pharaohs and and into the light itself.
After two very heavy entries into the other side i finally managed to navigate the entry with less severity and by the time the third round had been consumed my life and soul and body had undergone such a transformation that i can only describe it as a miracle.
Thank you Manu you were there when i needed you and i can never repay what you have done for me.
your guiding green light will forever be in my heart.

The pompoen soup was a perfect way to finish off the transformation.

Manu i thank you with all my heart.........

Jan Willem

24-04-2017 10:29
(hieronder een paar fragmenten uit de uitgebreide feedback van Jan Willem)

Ik heb de ceremonie als heel bijzonder ervaren: ik denk dat het voor mij de bijzonderste spirituele ervaring van mijn leven is geweest.
Om er een paar belevenissen tijdens de ceremonie uit te lichten:
• Ik reisde vanuit mijn hart over de wereld en voelde mijn ontzetting over het lijden van mensen. Ik kon ook al snel voelen dat ik het me te veel aantrok en dat ik een manier moest vinden om er neutraler in te blijven en er kwam een mooie hulpvraag: Hoe dragen mensen hun eigen pijn? (zodat ik hun pijn beter kan loslaten..) Die vraag is onderaan beantwoord, door de spirituele dimensie te ervaren
• Ik ben na de tweede schenking me gaan verdiepen in mijn verbinding met de kosmos. Eerst vond ik het eng en wilde ik loyaal blijven aan mijn lichaam en de aarde. Maar nadat ik me zelf had gerustgesteld dat ik daaraan loyaal mocht blijven, voelde ik me veilig genoeg om de kosmos te verkennen. En toen heb ik ervaren wat de kosmische liefde en wijsheid is en hoe immens die aanwezig is. Ik zag ook de liefde uit de kosmos als heldere stromen water door mijn lichaam stromen. Ik heb daarbij ook ervaren wat mijn missie hier op aarde is. Die kwam helder tot mij: ik ben hier op aarde om mijn naasten en dierbaren lief te hebben.

Hoe werkt het door:
Ik ben nog steeds geraakt door het contact met de liefde en wijsheid van de kosmos. Het lijkt of er een blijvende openheid in mij ontstaan is: meer openheid in mijn kruinchakra. Door die openheid werkt mijn intuïtie beter en helderder, dat merk ik praktisch in mijn werk als bedrijfstrainer en loopbaancoach.

Wat ik heel fijn vind van Manu is dat hij niet boven ons deelnemers staat, maar veel meer tussen ons in. Hij benoemt spirituele ervaringen ook heel nuchter en is wars van zweverige ‘spiri praat’. Zo vond ik zijn uitspraak: ‘gebruik de kosmische cloud om wijsheid te downloaden .. of te uploaden, daar hoef je je hersenen niet mee te vermoeien’ heel verfrissend. Het blijkt ook een accurate, scherpe beschrijving te zijn van hoe ik om kan gaan met mijn eigen recente ervaring hoe meer vertrouwen op mijn intuïtieve vermogens in de praktijk werkt. Ook in andere tips vooraf hoe om te gaan met onze Ayahuasca reis vind ik hem helder en praktisch...

Kacy

12-03-2017 14:18
Wow. What a special gift Manu has! He has created the perfect environment for the ceremony. I was apprehensive about trying Ayahuasca because of everything I'd read online about people crying and screaming in the dark wilderness, so I was very excited when a trusted friend told me about her two experiences with Manu. Although Peru may offer the "authentic" experience, I really liked the fact that Ayahuasca is legal in Amsterdam on the rare chance that something went wrong (nothing did - in fact it wildly exceed my expectations in a positive way). I also preferred the idea of a spiritual experience to a religious experience. And so the immaculate, temperate, beautiful, calm, and safe space that Manu offers did so much to put me in the right mind set for an incredible ceremony. Before the session he provided plenty of information and answered all my questions. His energy is so positive and light that you feel completely comfortable. He pays attention to the little details - providing beautiful crystal glasses to drink from and a relaxing soundtrack in the background. My experience lasted a lot longer than usual and he was very accommodating, making sure I felt well taken care of until the very end. I can't imagine going on this journey with anyone else. I have already recommended him to all of my friends who have wanted to do this but were too scared to try it. I'll be back again in the future, which I think is the best review you can offer. I can't express my gratitude enough for such a transcendent experience. Dank je wel, Manu.

Debby

08-02-2017 16:17
Nog niet eerder in aanraking geweest met Ayahuasca, besluit ik intuïtief om bij Manu deze reis mee te gaan maken. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Ik was aardig zenuwachtig bij aankomst, maar het voelde erg goed en Manu weet de juiste sfeer neer te zetten waardoor ik erg op mijn gemak was. Wat er volgde was ik geenszins op voorbereid (ik merkte gaandeweg namelijk dat ik toch stiekem wel een bepaalde verwachting had, ook al dacht ik er heel open in te gaan). De reis was voor mij heel heftig, in alle opzichten. En naast alle fijne ervaringen en gevoelens kwam er ook een flinke portie angst bij voor mij. Manu heeft hierin zeer goed aangevoeld wat ik nodig had en is er de hele weg voor mij geweest. Ondanks dat dit onze eerste ontmoeting was, voelde ik dat ik volledig op hem kon vertrouwen, erg fijn als je dat hard nodig hebt! Ook voor eventuele nazorg staat hij voor je klaar en dat is minstens zo belangrijk.
Een zeer bijzondere levenservaring bij een zeer bijzonder en fijn persoon.

Denise

27-11-2016 21:27
Al vanaf het moment dat ik enigszins gespannen "de Ruimte" binnenstapte, om Ayahuasca te drinken tijdens de ceremonie bij Manu voelde het goed. Hij had een veilige sfeer gecreëerd, waarin eerst ruimte was om elkaar te leren kennen. Ook de andere twee begeleiders waren erg betrokken en zorgzaam. Bij aanvang van de ceremonie gaf Manu duidelijk uitleg over wat ons te wachten stond. Tijdens de reis bewaakte hij het proces en stemde de muziek prachtig af. Manu weet wat hij doet.

De Ayahuasca reis was voor mij een "life changing experience"! Na de eerste ceremonie voelde het alsof ik midden in een proces zat, wat ik nog moest afmaken. En dus dronk ik twee maanden later nog een keer bij Manu. Niet alleen de twee ceremonies zelf, maar ook de periodes erna waren ingrijpend. En het proces werkt nog steeds door! Blokkades die ontstaan zijn tijdens misbruik in mijn puberteit kon ik oplossen met hulp van Ayahuasca. Daardoor voel ik nu meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Wonderbaarlijk genoeg zie ik ook hoe dit doorwerkt in mijn onderneming, waarbinnen alles opeens op gang komt na de eerste Ayahuasca ceremonie. Ook in contact met anderen voel ik me weer vrijer, ik voel meer levensenergie en rust en vertrouwen.

De reizen waren intens, maar ook écht de moeite waard. Manu heel erg bedankt voor je zorgzaamheid en aandacht tijdens de reizen en ook ervoor en erna via de mail en telefoon! Je bent een fijn persoon. Met een glimlach denk ik terug aan de Rozenkwarts die je naast me neerlegde tijdens de reis. Dat was precies wat ik nodig had :)

Keep on the good work!

Jacqueline

20-09-2016 16:50
Een paar weken geleden heb ik, samen met een vriendin, mijn eerste ayahuasca ceremonie gehad bij Manu. Vanaf het eerste contact had ik een heel fijn vertrouwd gevoel over Manu. Hij is heel rustig waardoor direct een groot deel van mijn zenuwen weg was. Hij gaf goede info en legde goed uit hoe hij ons ging begeleiden tijdens onze reis. Gedurende de reis was ik me er idd van bewust dat hij er was om op ons te "passen". Ik had het gevoel dat hij, hoewel op een afstandje, meeging in onze reis. Eenmaal heeft hij zacht ingegrepen toen ik tijdens de reis maar bleef huilen en er in bleef hangen. Door zacht geluid te maken met de klankschaal kon hij me daar doorheen en verder helpen. Nadat de aya grotendeels uitgewerkt was nam hij alle tijd om na te bespreken. Wat ik ook erg fijn vond is dat Manu ook de periode na de ceremonie beschikbaar was voor vragen en advies. Ik weet nog niet wanneer moedertje Aya mij weer gaat roepen, maar wat mij betreft altijd onder begeleiding van Manu. En dat gun ik zeker iedereen!

Bindu van Dreumel

14-09-2016 19:16
Thank you Manu for your support on the most impressive, intens and beautiful inner journey of my live. You made me feel relaxt and empowered to go on this journey with full confidence and curiosity. I really admire how you help people, open yourself and your home up to make this happen. The long chat afterwards made the whole ceremonie complete. It was a beautiful experience which I definitely will do again. Grateful and blissful, lots of love and light xx

Lil C

28-08-2016 14:50
Manu is so much love and light. Being in his presence during Ayu, gave me so much deep compassion for him. To guide us, people, through this journey in such a loving, accepting and powerful way, i am so grateful for. I have known Manu for some time, and experience how happy, loving, caring, funny and connected he is, which is so helpful and inspiring in my and other's journey. Doing Ayu with Manu, was a deep experience. So much love, color, time travel, insight, healing came from that. I am very inspired to continue my travels (with Ayu) with Manu. I can recommend him to anyone who is looking to receive guidance through their life journey, from this amazingly loving, caring and intuitive person.

Stendert Rademakers

22-07-2016 20:46
Vanaf het moment dat ik contact met Manu had, voelde het veilig, gelijkwaardig en vertrouwd. Ik had nog nooit Ayahuasca gedaan en het is een fantastische, levens-veranderende ervaring geworden: hoewel ik dacht dat ik het leven van meerdere kanten bekeek, werd ik verrast door de les van Ayahuasca. De begeleiding van Manu was daarbij super tijdens de reis maar ook na de reis. Zijn heldere en eenvoudige uitleg over op het eerste gezicht lastige zaken vind ik heerlijk en voelt vertrouwd . Het zorgt ervoor dat je je kunt richten op je eigen reis. Bedankt Manu!

Noa

18-07-2016 21:41
I had no expectations before doing Ayahuasca, I have met Manu through friends and was instantly charmed by his personality and kindness. If you are to embark on this amazing journey Manu is the perfect guide to take you through it. I felt well taken care of, safe and calm knowing that he is there for me if I need him to just hold my hand, talk or get a foot rub! I highly recommend Manu to absolutely anyone who is willing to take Ayahuasca and experience the most mind blowing adventure and learning.

Laszlo Fel

18-07-2016 21:12
Mijn eerste ervaringen die ik met Ayahuasca heb mogen meemaken waren waren bij deze ervaren reiziger/therapeut. Naast zijn kennis en ervaring met ayahuasca, heeft hij ook een goede beheersing van zijn energieveld. Hierdoor kan hij je, als dit nodig is een energiebehandeling geven met zijn handen en aandacht die zeer weldadig werken.
Manu is een no-nonsens mens die je ontvangt in een ongedwongen sfeer die mij meteen op m'n gemak stelde. De ervaringen zelf wil ik hier niet delen, maar ik kan zeggen dat de intro, de begeleiding en de ayahuasca-reis zelf op een liefdevolle wijze worden ingeleid en begeleid. Hij waakt over je en grijpt in waar nodig.
Bovendien heeft hij een geweldig gevoel voor humor en ga je met een positief gevoel weer naar huis.
Absolute aanrader.

Nikolas

25-05-2016 12:48
It was my first time and certainly not my last. It's really tough to describe my experience with words... It was a personal journey to all the corners of my life together with my inner self. Completely naked and open. A journey were all my doubts, concerns, patterns, behavioral loops and pain came up to the surface. Not threatening, not judgmental. They were there to make peace and be accepted in order for me to find the will and strength to start taking care of myself. This was my biggest take away together with the profound clarity on who am I and what do I need to be happy. For sure it's not a one off or easy fix but opens up a door to a path that can take me where I need to be. All this would not be possible without Manu. He was with me during the whole process. not only the journey... He is a rare spirit with empathy for others and love for what he is doing. I never felt alone and I was always feeling safe. I never thought I could connect with someone so quick and so honestly. His role was crucial for my journey.

See you soon Manu! Thank you for everything!

Mitchell

25-05-2016 12:17
Ayahuasca was exactly what I needed - introspection, new perspectives with the potential to change paradigms, and the processing of some emotional baggage. I was also profoundly impressed with Manu. It is clear he knows what he is doing. But, more importantly he was extremely sympathetic and supportive to us on such a personal level. It was perfect.

Larissa Yatinah

14-05-2016 11:00
Één van jouw vele krachten is mensen in hun kracht zetten. Je bewaakt het proces, stuurt deze bij en biedt ruimte zodat er zelf onderzocht kan worden. Je stemt hierbij goed af op de persoon die je begeleidt.

For me it was Life changing, to feel the Lightsouce we Are and to understand the dance we dance, giving me the opportunity to choose instead off being lived by old conditioning, fear and the absence off Light.

You Are AbsoFcknLutely Amazing!!

Dit gedicht heb ik de dag na mijn ontmoeting/ceremonie met jou geschreven. Bedankt dat jij mij terug hebt geholpen aan het stuur.

Ik sta aan het stuur

alles wat er ooit is gebeurt
bracht me
naar dit Punt
waarin ik één kan zijn
met Alles
de Zon die schijnt
de wereld lacht me toe
omdat ik niet meer terug hoef te stappen
om te snappen wie ik ben
waar ik sta
dat kies ik voortaan zelf
nu
begint het pas echt
dansen
met de wetten van het leven
alle delen
zijn welkom
alleen ik
richt mij op het Licht
vastberaden
om te creëren hoe ik het hebben wil
vanuit stilte
stapje voor stapje
neem ik nu genoegen
met de waarheid
die ik momenteel bevatten kan
ondertussen blijft mijn nieuwsgierigheid
naar meer levensschatten
opborrelen
het hele spectrum is aanwezig
ik had mij enkel verdiept
op een bepaald aspect
deze is verkend
ik kan niet wachten te ontdekken
waar mijn volgende avontuur me heen willen brengt
één ding is zeker
"ik" sta hier aan het stuur.

Yatinah, Larissa

Eva Liu

09-05-2016 17:18
This was my first time with an entheogen and I couldn't be happier that Manu was there to guide me through the way. I had been having a series of dreams weeks prior to the ceremony. My consciousness telling me there was something I needed to know but for the life of me, I just couldn't grasp it in my waking self. Needless to say, this was deeply disturbing and when Manu invited me to join the tea ceremony, it came as a blessing in disguise. Without getting into too much detail, suffice to say, I came out of the tea ceremony more whole as a person. The pieces all fit together in the end and Manu was there all the way.

Marie-Antoinet

24-04-2016 19:59
Ongeveer 10 jaar geleden hoorde ik voor het eerst over de Ayuasca-ceremonie. Wat ik me er van herinner is dat het een vies drankje is, dat je er ook van moet overgeven en dat je boodschappen krijgt van je onderbewuste. Ik was heel nieuwsgierig wat mijn onderbewuste mij had te vertellen maar de onduidelijkheid over de Ayuasca ceremonie deed mij besluiten om in mijn comfortzone te blijven. Totdat ik een recensie las over Manu. Ik zocht contact en hij stelde me gerust waardoor ik direkt een ceremonie bij wilde wonen. Voor de ceremonie stuurt Manu ondersteunende informatie. 9 april j.l. (2016) mocht ik een Ayuasca ceremonie meemaken. Mijn kennismaking met Manu was zo warm en oprecht waardoor ik vol vertrouwen mijn innerlijke reis begon. Ook ik vind het een vies drankje en heb overgegeven maar wat een MOOIE ervaring! Met Ayuasca kwam ik in direct contact met mijn gevoel die op dat moment niet werd overschaduwd door conditioneringen. Dat was eigenlijk wat ik heel lang wilde maar niet aandurfde. Ik heb heel veel gehuild en soms diende zich iets aan wat ik probeerde te negeren maar Ayuasca laat zich niet om de tuin leiden. Prachtig, precies wat ik nodig had. Wat me ook zo bij gebleven is dat het een liefdevolle bijeenkomst is waar de boodschap is dat wie of wat je bent goed is. Ik wens Manu nieuwe klanten toe maar vooral wens ik heel veel mensen deze ervaring toe bij Manu.

Wouter

19-02-2016 13:26
Manu is niet alleen een enorme fan van ayahuasca, maar bovenal een zeer ervaren en fijne begeleider waar je je direct rustig én veilig bij voelt. Voordat de reis begint is standaard een korte intake, zodat je zeker weet dat de reis die je gaat maken, geschikt voor je is. Indien er aanleiding voor is, wordt het zelfs met een arts besproken. Kortom Manu pakt het secuur aan en is in mijn ogen een ayahuasca begeleider waar je in alle veiligheid alles los kan laten en kan genieten van wat er ook komt.
Hij werkt ook met kleine groepjes of zelfs 1 op 1 als je dat fijner vindt. Een klein vriendengroepje bij jou thuis kan hij ook begeleiden (waarbij jij dan zelf niets verschuldigd bent). Manu heeft inmiddels mede door ayahuasca zijn eigen innerlijk licht gevonden en is dé begeleider die dit ook bij jou kan aanwakkeren.

Marleen Ceulemans

11-02-2016 11:45
Lieve Manu, vanaf het moment dat ik je leerde kennen was er vrijwel onmiddellijk een mooie connectie en al snel was het begin van een aangename samenwerking gestart. Samenwerken met een persoon zoals jij, met zo'n liefdevolle energie, is een echt cadeau. Feit dat ik zo mezelf mag zijn oa wanneer we samen Ayahuasca ceremonies begeleiden, is zo waardevol en zorgt ervoor dat ik vrij en vanuit mijn gevoel te werk kan en mag gaan. Het is super om zo in JOY te kunnen zijn. Veel liefs, Marleen

Bhaskara

06-02-2016 09:43
The ayahuasca journey that Manu has recently taken me on was an enlightening discovery, almost like traveling months into the future in a six hour time span. You can naturally tap into knowledge that is usually beyond your reach, receive clear answers to questions that otherwise remain buried. Manu's presence during the adventure was perfectly balanced: he is there to offer guidance just when you need him, but he lets you travel on your own when he rightly senses that you're traveling blissfully by yourself. Highly recommended as a tool to gain insight in who you are and where you are meant to go.

Gregor

31-01-2016 22:49
Beste Manu,Mijn eerste ervaring met Ayahuasca was onder jouw professionele begeleiding met behulp van Marleen in het Spiritueel Centrum Rucphen bij Jo Suijkerbuijk.Het was heel bijzonder en intens. Een reis die diepe indruk heeft achter gelaten.De meditatie was al heel mooi, samen met de door jou speciaal uitgekozen muziek.Daardoor voelde ik me vrij snel op mijn gemak.Jullie waren heel liefdevol en zorgzaam. Je hebt me geholpen met het verduidelijken van een paar mooie inzichten die ik aangereikt kreeg.Al met al heel waardevol.Als ik nog een reis ga maken dan graag weer met jou en Marleen! En dan ook weer bij Jo, die goed voor ons gezorgd heeft van begin tot einde. Dank jullie wel!

Jo Suijkerbuijk

30-01-2016 10:15
Lieve Manu, na de samenwerking met Monique zocht ik een vervanger van dezelfde kwaliteit. Vanuit mijn spiritueel perspectief biedt ik al jaren Ayahuasca-ceremonies in mijn Spiritueel Centrum Rucphen aan. Wij kennen elkaar al een hele tijd en hebben vanaf de eerste dag van onze vriendschap elkaar geïnspireerd tot innerlijke verdieping. We hebben veel ontdekt en geëxperimenteerd. Na al die jaren zie ik een verlicht mens met heel veel tools om de medemens voor te gaan en te begeleiden op zijn of haar pad van verlichting Toen Monique vertrok wist ik meteen met wie ik wilde samenwerken!De eerste ceremonie was erg bijzonder. Alle deelnemers voelden zich veilig en gedragen. Ik verheug me alweer op de volgende keer! Dank je wel dat ik met je mag samenwerken!

Anna Boleij

29-01-2016 15:30
Lieve Manu, om met jou op reis te mogen was een kado. Je nam de plaats in voor je collega Monique. Ik was direct gelukkig. Ik begrijp nu achteraf, waarom. Zoveel onvoorwaardelijke liefde... Toch geef je richting & healing daar waar nodig. Ter plekke. We daalden bij je woorden bij de kleine inleidende meditatie al direct in. Daarna was de reis. Pure dankbaarheid. X

Schrijf een review