Posttraumatische stress (PTSS) verwoest levens. Laat je helpen!

 • Geschreven door Saskia Beugel
 • laatst bewerkt Feb 17, 2023
Deel dit artikel:

Posttraumatische stress (PTSS), wat is het? Hoe ontstaat het en hoe kan je het verhelpen?

Als slachtoffer van narcistisch misbruik, mishandelingen en huiselijk geweld kan je posttraumatische stress of PTSS ontwikkelen.

Werkelijk iedereen die een schokkende of traumatische gebeurtenis meemaakt, kan PTTS ontwikkelen. Het trauma wordt iedere keer herbeleefd en dat zorgt voor heftige emoties. Soms kunnen die zelfs leiden tot een ernstige depressie, wat dan weer kan uitmonden in zelfdestructief gedrag en psychische verwondingen.

 • Wat zijn de symptomen van posttraumatische stress in het dagelijks leven?
 • Is PTTS een ernstige vorm van stress?
 • Hoe ernstig is die vorm van stress nu eigenlijk?

Op die laatste vraag antwoorden we alvast heel overtuigd: "PTSS is een heel ernstige vorm van stress". Mensen met posttraumatische stress leven in voortdurende angst. Om hun leven leefbaar te maken hebben ze veel begeleiding en psychische ondersteuning nodig.

Posttraumatische stress stoornis (PTSS), wat is dat nu precies?

PostTraumatische Stress Stoornis of PTSS is een terugkerende angst bij slachtoffers van geweld en van rampen. De aandoening kan zijn ontstaan als gevolg van ernstige traumatische en stressvolle gebeurtenissen en situaties.

De meeste mensen met PTSS hebben een traumatische gebeurtenis meegemaakt.

Langere tijd na de verschrikkelijke gebeurtenis, zelfs jaren na datum:

 • ervaren ze er nog steeds de gevolgen van in alle aspecten van het dagelijkse leven,
 • hebben ze nog steeds last van psychische klachten en psychische problemen,
 • zijn de emotionele gevolgen en gevoelens van intense angst groot,
 • hebben ze ernstige klachten waaronder ook tal van lichamelijke klachten,
 • worden ze nog steeds geconfronteerd met nare herinneringen en akelige dromen.

Al te vaak leidt PTSS tot een lager inkomen, financiële problemen, een hoger risico op verslaving...

Hoe ontstaat posttraumatische stress?

Vaak zijn de traumatische gebeurtenissen schokkende situaties waarbij sprake is geweest van:

 • levensbedreiging,
 • langdurige ernstige geestelijke stress,
 • en / of ernstig lichamelijk letsel en ernstige verwondingen

PTSS kan ontstaan door het meemaken van werkelijk nare gebeurtenissen zoals:

 • oorlogen, verblijf in concentratiekampen
 • vliegtuigongelukken
 • natuurrampen
 • terroristische aanslagen
 • huiselijk geweld en extreem geweld
 • gewelddadige aanvallen
 • gewelddadige berovingen
 • verkrachtingen en aanrandingen
 • zien dat andere mensen gedood en/of mishandeld worden
 • ernstig emotioneel geweld (zoals narcistisch misbruik) en interpersoonlijk geweld
 • lichamelijk misbruik in de jeugdjaren en seksueel misbruik
 • kindermishandelingen, incest en seksueel geweld

Narcistisch misbruik en mishandeling resulteren in PTSS

Steeds meer psychologen en therapeuten geven aan dat narcistisch misbruik vaak resulteert in posttraumatische stress.

Dat is een belangrijk inzicht, maar vooral binnen de context van een onveilige jeugd niet voldoende. Vaak speelt er ook een complex trauma mee (complexe PTSS) en soms ook structurele dissociatie. Dat houdt in dat er breuken in de persoonlijkheid zijn opgetreden.

Structurele dissociatie komt vrij veel voor onder mensen die als jonge kinderen getraumatiseerd zijn geraakt door een nare gebeurtenis. Affectieve problemen vormen daarbij een extra probleem.

Als de relatie met een narcist (en/of psychopaat) eenmaal verbroken is, blijkt het ontzettend moeilijk om echt los van die persoon te komen. Het is immers niet zo dat je de draad zomaar weer oppakt eenmaal de relatie verbroken is.

Over welke draad heb je het bovendien? Veel slachtoffers kunnen niet vanzelfsprekend op zichzelf terugvallen als ze zich aan de relatie onttrokken hebben. Ze hebben zich immers niet als normale mensen kunnen ontwikkelen.

 • Wat gebeurt er al je eigen ego of je identiteit nauwelijks ontwikkeld is?
 • Of als je zo beschadigd bent door narcistische misbruik dat je er een hevige posttraumatische stress stoornis aan hebt overgehouden en in alle alledaagse dingen worstelt met de symptomen?
 • Geen normale reacties meer kunt geven op alledaagse voorvallen.

Een goede therapeut of psycholoog vinden die je professionele hulp biedt, is al een eerste belangrijke stap.

Heb je hulp nodig?

Maak er dan nu meteen werk van. Op It's Just Therapy vind je vast een therapeut bij wie je je thuis voelt en die je vooruit helpt met een deskundige psychologische behandeling of een traumagerichte behandeling.

Je leven in eigen hand? Boek een van onze psychologen of therapeuten die ervaring hebben met (behandelen van) PTSS en narcistisch misbruik

Deel dit artikel:

Terug naar overzicht