Liefde is... de schaduw in jezelf omarmen!

  • Geschreven door Webmaster
  • laatst bewerkt Oct 17, 2015
Deel dit artikel:

Liefde is de schaduw in jezelf omarmen - Its Just Therapy

De hemel en de hel, goed en kwaad .. als God goed is en er is goed en slecht dan is de mens dus per definitie slecht en zondig... ? Deze calvinistische visie en restanten daarvan , ook in de opvoeding, hebben geleid tot grote verwarring in onze 'mind'. Ik denk wel DE dieperliggende oorzaak van de meeste psychische en maatschappelijke problemen en depressies (1 op 3...in het Westen).

Als je persoonlijk en spiritueel groeit en je bewustzijn verruimd dan is deze, in het Westen diepgewortelde visie, niet langer meer waarheid. Als je gaat begrijpen dat je zelf een hoger bewustzijn hebt of een 'goddelijke sprank' bent dan kan je dit niet meer rijmen. De Westerse dualiteit en het moralisme (dankzij ons diepgewortelde calvinisme) viert ook bij zogenaamde atheisten nog steeds hoogtij. Ook in 't katholieke geloof alhoewel je daar nog mag biechten.

Het is tot diep in onze cellen en familielijnen en onze hele maatschappij doorgedrongen (onbewust en bewust) en het kost tijd om dat te helen en transformeren. 'God' is niet buiten ons en niet ver weg! Het goddelijke of 'je hogere zelf' zit in ons allemaal en de hel is niets meer dan je eigen angst, ego en schaduw die je mag overwinnen. Het donker wat je tegenkomt in de ander zit ook in jou!

De holistische Oosterse zienswijzen dragen iets anders uit. Arjuna bevocht de legers van 'het kwaad' om te ontdekken (met behulp van Sri Krishna) dat de strijd in hemzelf zit... Om te ontdekken dat hij zijn schaduw kan overwinnen door zijn licht (de Krishna in hemzelf) te laten schijnen. De strijd is goed om te voeren (buiten en binnen je) en moet zelfs gevoerd worden: 'For a warrior there is nothing higher than a war against evil. If you do not participate in this battle against evil you will be violating your dharma and honor' - Sri Krishna. Krishna = to draw en Sri = Real Self. Draw to the real self. Een proces van bewustwording dus. Krishna of 'het goddelijke' is dus niet buiten onszelf maar in onszelf. 

Onze eigen werkelijke prachtige en rijke roots (Nag Hammadi, Thomas Evangelie, Dode zeerollen en de Gnostieke kennis) zijn vrijwel identiek aan de teachings van de Bhagavad Gita. Krishna of de Christus is in ons allemaal. Het is ons hart, de wijsheid in ons zelf, onze integriteit en eerlijkheid, onze humaniteit. Christus kwam hier niet om gekruisigd te worden hij kwam om te laten zien dat wij allen zijn potentieel in ons dragen. Alleen.. wij weten het niet, realiseren ons dat niet. De gnostiek leert ook dat de mythische verhalen en zo ook de Bijbelverhalen alleen maar over ons 'zelf' gaan, metaforen zijn en wij allen t 'goddelijke' zijn. God of het Christusbewustzijn zit in ons en in alles en iedereen.

Het donker in jezelf aanschouwen en integreren betekent nu precies persoonlijke groei en ontwikkeling.. en helderheid. Het Christendom noemde dit echter blasfemie. Het donker aanschouwen en begrijpen betekent niet meer dan je eigen schaduw aanschouwen en integreren en om nog meer heel te worden nog meer het licht in jezelf te laten schijnen! De oude geschiedenis en dat negatieve mensbeeld zit bij velen alleen zo diepgeworteld in de genen dat dat niet altijd even makkelijk is.

Mijn visie is dat bij het wegvallen van de kerken het boeddhisme en yoga massaal omarmd zijn omdat men deze eenheids visie wel herkent.. van binnen. Een visie die ons niet vreemd is maar vanwege de kerkelijke geschiedenis ligt hier een 'smet' op.. Je schaduw onderzoeken? Dit is heidens, duivels etc. Dus hebben we eerst gegrepen naar de Oosterse wijsheden misschien was dat veiliger? De kern is echter hetzelfde.

De weg naar volledige (zelf) liefde is de confrontatie als Krishna aangaan met de schaduw in jezelf. Overigens betekent dat niet dat je je grenzen niet mag stellen naar mensen! Juist! Het betekent niet dat je jezelf moet offeren. De schaduw in jezelf overwinnen betekent ook je inferieuriteitsgevoel helen, je onzekerheid helen, je gebrek aan zelfliefde helen en afscheid te nemen van dat wat je geen goed doet. 

Saskia Beugel

Bron: www.rishis.nl en http://www.thomasevangelie.info/thomas/thomasthemas/dualisme/

Op It’s Just Therapy vind je de beste therapeuten en healers. Geen idee of je therapie nodig hebt? Boek een intake consult en wij gidsen je.

Deel dit artikel:

Terug naar overzicht