Algemene voorwaarden

Welkom bij It’s Just Therapy!

Hieronder de belangrijkste tien punten voordat je begint aan het lezen van onze uitgebreide algemene voorwaarden (leverings en gebruiksvoorwaarden)

1. It’s Just Therapy is een intermediair/tussenpersoon op het gebied van reguliere/complementaire therapie, zoals o.a lichaamsgerichte psychotherapie, massagetherapie, systemisch werk, reichiaans lichaamswerk, healing, EMDR, mindfulness, yogatherapie etc. We verwachten van onze therapeuten dat ze lid zijn van een beroepsvereniging en/of van het CAT. Wij verzoeken je deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van onze diensten geef je aan deze voorwaarden te hebben begrepen en te aanvaarden.

2. Zoeken van een therapeut is gratis. Mensen die een therapeut zoeken, vinden gratis de voor hen meest passende therapeut of coach middels de zoekfunctie op de website. Vervolgens kan de client (kosteloos) direct contact opnemen via de button op onze website met de door hen online geselecteerde therapeut. Een intake via Its Just Therapy is 50 euro, indien deze binnen 24 uur wordt gecanceld dan zijn de annuleringskosten 100% (binnen een week tot 24 uur geldt 50%) . 

3. De therapeut/coach gaat een doorlopend maand of jaarabonnement tot wederopzegging aan (opzegging kan tot 5 dagen voor de verlenging en voor de incasso (middels een mail en een ontvangstbevestiging) en betaalt een abonnements tarief per maand of per jaar middels automatische incasso om met zijn of haar profiel online te kunnen staan.

4. De therapeut ontvangt een aanvraag per mail (deze gaat cc naar It's Just Therapy) en maakt vervolgens een afspraak voor een sessie met de client. De afspraak, de behandeling/sessie zelf en de geldende voorwaarden worden overeengekomen direct tussen client en therapeut. Wij sturen de aanvraag ook altijd nog even door om na te gaan of de therapeut deze in goede orde heeft ontvangen en de client kan behandelen, indien nodig verwijzen we door in overleg met de therapeut. Regelmatig verwijzen we ook clienten door vanuit onze intake consults we benaderen de therapeut dan direct. 

5. De therapeut is vanaf moment dat hij of zij contact opneemt met de client verantwoordelijk voor de kwaliteit van de communicatie, sessie en/of behandeling, dan gelden de voorwaarden van de therapeut. Eventuele feedback dient met de therapeut te worden besproken. It’s Just Therapy zal vanaf het moment dat de therapeut contact heeft opgenomen met de client n.a.v. de aanvraag die is verstuurd uitsluitend als tussenpersoon fungeren.

6. Voor de client is deze dienst (zoeken naar profielen en direct contact opnemen via de website) gratis. De therapeut betaalt middels een abonnementvorm maandelijks of jaarlijks opzegbaar. Er vindt (naast een jaarabonnement) geen afdracht plaats per boeking (contactaanvragen). Dit kan in de toekomst veranderen we zullen hierover uiteraard tijdig communiceren en voor het ingaan van de verlenging

7. De client kan tevens een intake consult boeken als hij of zij online niet de juiste therapeut kan vinden. Dit is een eerste sessie waarna een ontwikkelingstraject wordt opgesteld en/of de client doorverwezen zal worden naar een specifieke therapeut. It’s Just Therapy fungeert als tussenpersoon na de doorverwijzing.

8. De afspraak, sessie en betaling voor een intakeconsult geschiedt tussen client en intake-consultant. Bij annulering van een intake binnen een week zijn de kosten 50%, binnen 48 uur 100%. De kosten vervallen van een intake als je een traject boekt bij de betreffende therapeut. 

9.It’s Just Therapy zal vanaf het moment dat de client, na eventuele doorverwijzing, contact op heeft genomen met de therapeut uitsluitend als tussenpersoon fungeren. De afspraak, sessie en betaling tussen therapeut en client geschiedt vervolgens tussen therapeut en client.

10. It’s Just Therapy verwijst door naar de therapeut en gaat er vanuit dat de therapeut een optimale dienst levert. De therapeut is echter zelf verantwoordelijk voor het leveren van optimale kwaliteit in de sessie en/of behandeling, eventuele feedback dient allereerst met de therapeut te worden besproken. We zullen achteraf een mail sturen met daarin de vraag aan de client of de sessie is bevallen en vragen om eventuele feedback o.a voor kwaliteitsbewaking. De client is niet verplicht om deze te beantwoorden. 

Onze site en onze diensten zijn geen vervanging van reguliere zorg. Wij benadrukken én raden de client altijd aan om, indien van toepassing, de behandelend (huis)arts op de hoogte te brengen van zijn voornemen om behandelingen te volgen bij een psycholoog of therapeut via ons of welk kanaal dan ook.

Deze onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van It’s Just Therapy (hierna genoemd IJT) en gelden voor iedereen (therapeuten, clienten en bezoekers van de site) die gebruik maakt van de diensten van IJT. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken als therapeut en/of contact op te nemen met een therapeut en/of een boeking te maken met een intake consultant, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacy en disclaimer) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

1.Algemeen

1.1 Definitie termen

IJT: Its Just Therapy, KVK nummer 34258773, eigenaar van de website www.itsjusttherapy.com.

Therapeut: degene die zijn of haar dienst aanbiedt op de website van IJT. Hieronder vallen therapeuten, coaches, healers, psychologen, trainers en alle andere professionals die hun dienst op de site profileren.

Cliënt: degene die middels de website www.itsjusttherapy.com op zoek gaat naar een therapeut op de site van IJT, hier contact mee opneemt en/of diensten bij hen afneemt.

Intake consultant: degene die een intake consult aanbiedt op de website van IJT. Dit betreft een eerste coaching-sessie waarna de client wordt doorverwezen naar een specifieke therapeut.

Dienst: datgene dat als dienst op de website van IJT wordt aangeboden door de therapeut aan de client, binnen zijn of haar profiel

Promotie-mogelijkheid: datgene dat als dienst aangeboden wordt op de website van IJT aan therapeuten om hun diensten nader te profileren dwz: een profiel op IJT, een speciale positie op de website en/of in de nieuwsbrief of diensten vermeld worden ten behoeve van marketing doeleinden (zie tariefkaart).

Intake consult: dit betreft een eerste coaching-sessie waarna i.s.m. de client een traject samen wordt gesteld cq de client wordt doorverwezen naar een specifieke therapeut

Profiel: de presentatie van de betreffende therapeut. Bestaande uit een biografie, profielfoto, tarief, locatie, achtergrond, opleiding, werkwijze en nadere beschrijving van hun dienst, vermelding website en blog mogelijkheid (afhankelijk van het af te nemen abonnement van de betreffende therapeut).

1.2. Wijzigingen. IJT behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. Dergelijke wijzigingen zijn direct van kracht, echter voor bestaande therapeuten worden deze wijzigingen eerst gecommuniceerd per email en na communicatie en begin volgende abonnementsperiode doorgevoerd, tenzij anders is vermeld.

1.3 Privacy. Persoonsgegevens zijn onderworpen aan onze privacy policy en voldoen aan de AVG normen. Raadpleeg deze privacy policy.

1.4 Afwijken van de voorwaarden. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit anders is overeengekomen.

2. Overeenkomst abonnement, gratis proefperiode, betaling en opzegging therapeut

2.1 Overeenkomst en toegang tot de diensten van IJT. De therapeut gaat een overeenkomst aan met IJT door een account aan te (laten) maken en een bijbehorend abonnement of dienst af te nemen. Door als therapeut een overeenkomst aan te gaan, verkrijgt de therapeut een doorlopend abonnement op IJT tot wederopzegging (5 dagen voor verlengingsdatum). De therapeut krijgt direct toegang tot de diensten van IJT en kan de therapeut direct zijn of haar profiel direct online plaatsen. De therapeut krijgt onbeperkt toegang tot zijn of haar profiel en kan ook onbeperkt wijzigingen aanbrengen. Het abonnement beperkt zich tot plaatsing van het profiel online. IJT doet verder geen toezeggingen over conversie en aantallen clienten die via de site contact opnemen met de betreffende therapeut. Cliënten die contact opnemen via IJT en contact opnemen met een therapeut, die zijn of haar dienst communiceert middels een profiel op IJT, gaan een overeenkomst aan met de therapeut, en géén overeenkomst met IJT.

2.2 Gratis proefperiode. Het actieabonnement (basic of premium) begint met een gratis proefperiode va 4 weken, welke wordt weergegeven tijdens de registratie of zoals overeengekomen. Gratis proefperiodes zijn alleen bestemd voor nieuwe therapeuten die niet eerder op onze site hebben gestaan.

2.3 Doorlopend abonnement. Door de online aanmelding na de proefperiode, gaat  de therapeut een doorlopende maand-of jaarovereenkomst aan met IJT, welke direct ingaat na de gratis proefperiode. Dit abonnement is via de site (tot 5 dagen voor het einde van de lopende periode) opzegbaar. Een vermelding op de site van IJT betekent dat de door de therapeut opgegeven relevante gegevens worden vermeld op het profiel, deze worden opgenomen in de zoekfunctionaliteiten en zichtbaar worden voor zoekmachines als Google.

2.3 a LET OP In het uitzonderlijke geval dat een therapeut tijdelijk (door bijvoorbeeld incasso problemen of om andere redenen) gratis op ons platform staat dan is een doorlopend abonnement van kracht zodra de therapeut contact opneemt met een client, naar aanleiding van een aanvraag via onze site. Een mail via onze site telt altijd als aanvraag. Op dat moment gaat de therapeut automatisch de overeenkomst van een doorlopend abonnement aan. De therapeut zal dan verplicht worden om zijn of haar abonnement te betalen. Bij uitzondering maken we de afspraak dat (bijvoorbeeld indien de therapeut hier financieel niet toe in staat is) eventueel de volgende afspraak (per 1 augustus 2019): 25 e excl btw per aanvraag. Aangezien dit een hoge uitzonderingspositie is is hierover verder geen onderhandeling mogelijk. 

2.4 Betaling. Indien de therapeut een abonnement afneemt na zijn proefperiode, schrijft IJT de abonnementskosten maandelijks of jaarlijks via automatische afschrijving af totdat de therapeut opzegt. De therapeut ontvangt enkele berichten van ons rondom de periode dat de proefperiode afloopt. Opzeggen doen we niet moeilijk over, dat doe je net voor het einde van je periode (5 dagen) door een mailtje te sturen naar info@itsjusstherapy.com.

2.5 Status abonnement. Specifieke details van het abonnement, waaronder de prijs van je abonnement en de mogelijkheid tot upgraden, kan de therapeut bekijken onder “account" rechtsboven in het scherm.

2.6 Tarieven en wijzigingen
De abonnementstarieven op de website van IJT onder ‘ben je therapeut of healer’ zijn de actuele tarieven uitgedrukt in euro’s exclusief 21% BTW. De tarieven van de intake consults en de tarieven van de therapeut die worden gecommuniceerd aan de client zijn inclusief 21% BTW. We behouden ons het recht voor om prijzen voor onze service en onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen gaan in, direct na vermelding op de website. Prijswijzigingen voor bestaande therapeuten gaan pas na minimaal 30 dagen in nadat de therapeut via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen. We streven er echter naar om dit zo weinig mogelijk te doen. De therapeut is zelf verantwoordelijk voor het communiceren van de juiste prijsinformatie richting cliënt.

2.7 Verschillende soorten abonnementen. We hebben maandabonnementen (10 en 15 e ex btw per maand) en jaarabonnementen (100 en 150 e ex btw), Ondanks dat we alle opties zo simpel mogelijk willen houden, kunnen we verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale promotionele abonnementen of abonnementen met afwijkende voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de door ons aangeboden abonnementsvormen te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen uiteraard met communicatie voorafgaand aan de verlenging.

2.8 Beëindigen overeenkomst of weigering. De kwaliteit van de therapeuten vindt IJT zeer belangrijk. IJT heeft het recht de aanmelding van een therapeut te weigeren of de overeenkomst te beëindigen met de client. Indien een aanmelding onvolledig is en/of niet voldoet aan onze kwaliteitseisen dan zullen we contact met de therapeut opnemen.

2.9. Opzegging. De therapeut kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen 5 dagen voor afloop van de periode. Het profiel blijft dan behouden tot het einde van je betaal-periode (maand of jaar). We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand of jaar van een abonnementsperiode. Als een therapeut wil opzeggen stuur dan een mail naar info@itsjusttherapy.com je ontvangt dan een bevestiging met een datum wanneer je profiel wordt verwijderd.

2.10.Machtiging/automatische incasso
Als een therapeut IJT gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening dan zal het te incasseren bedrag iedere maand (of ieder jaar) worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening, De therapeut heeft altijd het recht om een machtiging op te zeggen. Alle facturen zijn te zien bij "account" onder facturatie. Facturen worden dus niet per post verzonden.

3. Levering en leveringstijd van therapeut en intake consultants

3. 1 Contactaanvraag

Nadat een cliënt een contactaanvraag heeft gestuurd, zal de therapeut normaal gesproken binnen twee werkdagen contact opnemen voor het maken van een afspraak, tenzij anders is aangegeven door de therapeut.

3.2 Tijdig reageren op contactaanvraag

Indien een therapeut niet tijdig reageert op een contactaanvraag kan de cliënt contact opnemen met de therapeut en/of dit melden aan IJT. Wij contacteren in dat geval de therapeut.

3.3 Financiële afhandeling

De afspraak, de behandeling/sessie en betaling/financiële afhandeling verloopt tussen de therapeut en cliënt. Hierin speelt IJT geen rol. IJT verzorgt enkel het contactmoment/de match.

4. Levering diensten intake consultant

Nadat een cliënt een contactaanvraag heeft gestuurd of consult heeft geboekt zal de intake consultant binnen twee werkdagen contact opnemen voor het maken van een afspraak, tenzij anders is aangegeven. De afspraak, sessie en financiële afhandeling verloopt tussen de intake consultant en cliënt.

5. Het tot stand komen van een boeking tussen cliënt en therapeut

5.1. IJT treedt op als intermediair tussen therapeut en cliënt en is géén opdrachtgever voor de therapeut.
5.2 De betaling voor een behandeling/sessie geschiedt tussen cliënt en therapeut. Eventuele vervolgsessies worden direct overeengekomen door cliënt met de therapeut of er kan contact opgenomen via het e-mail systeem van IJT.
5.3 Indien acceptatie door de therapeut van een bepaalde cliënt om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn dan ligt de volledige verantwoordelijkheid om dit juist te communiceren bij de therapeut. Cliënten met opmerkingen kunnen dit wel melden bij Its Just Therapy via info@itsjusttherapy.com

6. Kwaliteit & reviews

6.1 De kwaliteit van de therapeuten op de site van IJT wordt zo goed mogelijk gewaarborgd. De therapeut worden door IJT getoetst en er vindt een kwaliteitsbewaking plaats op basis van:

  • persoonlijke effectiviteit /resultaat
  • waar kunnen maken van beloftes
  • inlevingsvermogen
  • compassievolle en integere aanpak
  • website, sfeer en locatie
  • ervaring
  • opleiding en achtergrond
  • eerdere ervaringen van clienten
  • professionaliteit (in communicatie, profilering, werkwijze etc)
  • mogelijke beroepsverenigingen, accreditaties etc.

IJT toetst en bevraagt therapeuten en verwacht van hen eerlijkheid over kwaliteit en opleidingen. Tevens verwacht IJT een bepaalde mate van terughoudendheid en realisme als het gaat om beloftes die gegarandeerd worden, ook niet op basis van eerdere resultaten. Ook benadrukken wij altijd het belang van overleg tussen reguliere (huis)arts en de complementaire therapeut, indien van toepassing.

6.2 Reviews van cliënten
Cliënten krijgen de mogelijkheid om de therapeut te reviewen. Deze reviews bevatten de ervaringen en mening van de cliënt. Therapeuten mogen deze reviews slechts gebruiken indien verwezen wordt naar de bron. IJT monitort de reviews maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of gevolgen van deze reviews. IJT is gerechtigd om reviews te verwijderen of te wijzigen indien het vermoeden er is dat deze review niet gebaseerd is op een echte ervaring met betrekking tot de therapeut.

7. Overmacht
7.1: In geval van overmacht is IJT niet gehouden haar verplichtingen jegens de therapeut na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2: Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, websitestoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveringen van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8.Aansprakelijkheid
8.1: De aansprakelijkheid van IJT met betrekking tot de levering van diensten aan therapeut. Deze is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 7 geregelde kwaliteit.
8.2: De aansprakelijkheid van IJT met betrekking tot levering van diensten aan de cliënt. IJT doet aan kwaliteitsbewaking en heeft een ‘intermediair functie’ maar is niet aansprakelijk voor niet voorzienbare slechte kwaliteit van de diensten of geleden schade. Het eerste contact geschiedt via de website van IJT en de cliënt middels een contactmail. De afspraak, behandeling en betaling geschiedt tussen cliënt en therapeut dit is buiten de betrokkenheid van IJT. In de overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt gelden dus de algemene voorwaarden die de therapeut hanteert. In de overeenkomst tussen intake consultant en de cliënt gelden de algemene voorwaarden die de intake consultant hanteert
8.3: IJT is nimmer aansprakelijk voor fysieke, psychische, emotionele schade van de client door behandeling van een therapeut
8.4 IJT is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.5: Indien IJT, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het bedrag wat voor de dienst betaald is aan IJT met betrekking tot de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6: De therapeut en/of cliënt is gehouden IJT te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen IJT mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de cliënt dienen te komen.
8.7: Het gebruiken van de website en het contact opnemen met een therapeut, geschiedt door de client geheel voor eigen risico, in die zin dat IJT geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door een behandeling/sessie zoals bijv. gehoor‐, gezichts‐ en andere lichamelijke of psychische stoornissen.

9.Informatievoorziening

De cliënt/therapeut is zelf verantwoordelijk voor het bestuderen, desgewenst uitprinten of opslaan van deze algemene voorwaarden.

10.Geschillen
10.1: Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2: Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en de rechter in het arrondissement waar IJT is gevestigd bevoegdheid, tenzij IJT voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Its Just Therapy is een wettelijk geregistreerd merk en concept. Alle rechten voorbehouden Its Just Therapy.

It’s Just Therapy | Jacob van Lennepstraat 11 hs 1053 HA Amsterdam | NL64 RABO 0304 1376 50
BTW 855111367 | KVK 34258773 info@itsjusttherapy.com